Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Debat

The Zen way of building

Met Sieg Vlaeminck, Jan Bruggemans & Pascal Cottenier
Vrijdag
23.09 1988
20:30

Vertoning van de BBC-uitzending “Japan, the Zen way of building” (‘Architecture at the Crossroads’) waarin de actuele tendensen in Japanse architectuur dringend geïllustreerd worden.
Werk van Tanghe, Kurokawa, Isosaki, Takefumi, Shiogara, Ando en vele anderen komen hierin aan bod.
Een unieke gelegenheid om kennis te maken met een hier minder gekende hedendaagse architectuur van grote innerlijkheid, beheersing en zuiverheid. Na de vertoning volgt een debat.

The zen way of building

Video voorstelling (groot scherm), paneelgesprek met Sieg Vlaeminck, Jan Bruggemans,
Pascal Cottenier en Herman Neuckermans (onder voorbehoud).

De BBC reeks “Architecture at the Crossroads” kwam in Archipel werkjaar 86-87 aan bod in een cyclus van zeven video en paneel-avonden.
Een schitterende aflevering hebben we toen echter niet aangeraakt: “Japan, the Zen way of building”.
Op vraag van velen komt deze thans aan bos. De avond start met een vertoning van de BBC-uitzending op groot scherm, waarin de actuele tendensen in Japanse architectuur dringend geïllustreerd worden.
Werk van Tanghe, Kurokawa, Isosaki, Takefumi, Shiogara, Ando en vele anderen komen hierin aan bod.
Een unieke gelegenheid om kennis te maken met een hier minder gekende hedendaagse architectuur van grote innerlijkheid, beheersing en zuiverheid.

Voor het paneelgesprek brengen we drie architecten bijeen die over de actuele architectuur in Japan, aansluitend op de videofilm, en uitgaand van hun ervaringen, van gedachten wisselen.

HET PANEL

Sieg Vlaeminck moderator
⁃ docent aan het hoger architectuurhistorisch PHAI te Hasselt,
⁃ socioloog
⁃ publicist
⁃ werkend lid Archipel

Jan Bruggemans
- architect
- beheerder St. Lucas archief Schaarbeek
⁃ in opdracht van Europalia 89 aangesteld i.v.m. de organisatie van een tentoonstelling rond Japanse architectuur in het Wauthiershuis van Horta

Pascal Cottenier
⁃ architect
⁃ licentiaat architectuur
⁃ antropoloog
- baccalaureaat filosofie
- werkend lid Archipel
Herman Neukermans

⁃ doctor ingenieur-architect
- professor en departementsvoorzitter: departement architectuur, stedebouw en ruimtelijke ordening K.U.Leuven