Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lezing

Xaveer De Geyter

Over eigen werk
Vrijdag
15.12 1995
20:30

Telkens weer treft men bij XDGA extreem geformuleerde functionele uitgangspunten aan, die dan in een rigied zoneringssysteem logisch en met geëigende materialen worden opgelost. Boeiende verrassingen niet uitgesloten. Integendeel.

Xaveer De Geyter werkte een tijdlang bij OMA waarbij hij ondermeer samen met Rem Koolhaas werkte aan de Villa dell’Ava in Parijs. Deze woning kreeg een ruime internationale bekendheid door de wijze waarop een nieuwe ontwerpmethodologie een architektuurvernieuwing genereerde. Programmatische zoneringen (die in stedebouwkundig ontwerp gebruikelijk zijn) werden hier als layers van een woningprogramma toegepast op de site.

Gelijktijdig en gelijkgestemd met het ontwerp aan de villa dall’Ava, werkte De Geyter aan het ontwerp van de woning Simons in Brasschaat. De woning ligt gedeeltelijk ingegraven in de zandduin (als een letterlijk omgedraaide Villa Savoie) waarbij op het dak geparkeerd wordt en de bezoeker via een hellingsbaan in de woning afdaalt. Dit ontwerp werd in 1991 (als ontwerp) en in 1993 (na uitvoering) met de architektuurprijs Charles Wilford bekroond voor de intelligente wijze waarop publieke en privé-sfeer binnen een woning werd opgelost.

Waar in Brasschaat de privé sfeer volkomen afgeschermd is van de publieke sfeer, gebeurde in de woning in Mariakerke (die voordien werd gerealiseerd) het tegenovergestelde. De woning, op een hoekkavel in een volgebouwde villawijk, neemt de stedebouwkundige omgevingskenmerken van de ‘lappen-deken-stedebouw’ op en voltooit de plek. De afgeknotte wig, die de plattegrond laat zien, en het schuine dak zijn er gekomen door de letterlijke insnijding van de stedebouwkundige voorschriften als vervorming van de aanvankelijk rechthoekige plattegrond met plat dak.

In een ontwerp voor patiowoningen in Amsterdam wordt een kashba-achtige rasterstruktuur op de verdieping, geplaatst boven een funktionele strokenstruktuur op begane grond, een hellingsbaan leidt naar een pad op de verdieping waarop alle toegangen liggen. Telkens weer treft men extreem geformuleerde funktionele uitgangspunten aan, die dan in een rigied zoneringssysteem logisch en met geëigende materialen worden opgelost. Boeiende verrassingen niet uitgesloten. Integendeel.

Marc Felix

XAVEER DE GEYTER °1957
- studeerde aan Sint-Lucas te Gent.
- werkte in OMA-Rotterdam vanaf 1983.
- startte een eigen praktijk in 1989 in Antwerpen.
- sinds 1991 docent architektuur en stedebouw in St. Lucas te Brussel.
- sinds 1994 gastcolleges in het Berlage instituut Amsterdam.

- Belangrijkste projekten bij OMA:
Y-plein woningen te Amsterdam;
villa dell’ava in Parijs;
stedelijk design in Melum Senart;
architektuurinstituut te Rotterdam;
Ferry Terminal te Zeebrugge;
Bibliothèque Nationale in Parijs;
Media Center in Karlsruhe;
universitaire biblioteek in Jumieu-Parijs.

- Belangrijkste projekten eigen bureel:
woning in Mariakerke;
woning in Brasschaat;
sociale woningen in Amsterdam;
woning te Parijs;
Yokohama cruise terminal.