Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Tempelhof 21, 8000 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lezing

noA architecten

Over eigen werk
Vrijdag
07.12 2001
20:30

“De dingen hebben geen betekenis : ze bestaan”. Het werk van noA architecten is zeer afwisselend, zowel wat betreft programma en schaal als wat betreft de architecturale uitwerking.

In de lopende tentoonstelling in De Singel “Jonge Architecten in Vlaanderen” kwamen naast Meta (vorige maand te gast) ook Viérin en noA aan bod.

Koen van Synghel haakt hetgeen zich vandaag bij een aantal jonge architecten afspeelt in Vlaanderen, vast aan een vers van Persoa: “De dingen hebben geen betekenis : ze bestaan”.
Ook een pleidooi van de Britse architect Caruso voor “materiaal als uitgangspunt voor de vorm” … “voor gebouwen met een existentieel karakter” typeert de attitude. Zelfs Max Bill (uit de jaren 30) wordt geciteerd. Wanneer hij het heeft over “kunst die vrij is van elke taak om betekenissen buiten haar eigen bereik te representeren”.
Binnen deze typering valt ook het werk van Philippe Viérin & noA.


Sinds twee jaar werken An Fonteyne, Jitse van den Berg en Philippe Viérin samen. Ze leerden elkaar kennen tijdens hun studies of tijdens hun verblijf bij architectenbureaus in het buitenland.
In de afgelopen twee jaar namen ze deel aan een zestal architectuurwedstrijden. Twee ervan werden gewonnen, twee maal haalden ze een 2de prijs. Het werk van noA architecten is zeer afwisselend, zowel wat betreft programma en schaal als wat betreft de architecturale uitwerking. Dit is ook het geval voor het werk dat Philippe Viérin samen met zijn vader Piet realiseert. Vijf jaar terug startte Philippe in het architectenbureau van zijn vader, een bureau met een rijke geschiedenis van drie generaties architecten opgericht door Philippes overgrootvader Jos, een kleine honderd jaar terug.