Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Tempelhof 21, 8000 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lezing

Expolab 1: Jukebox Daydreams

Door Jérémie McGowan (NO)
Donderdag
27.11 2014
19:00
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

In samenwerking met:

Met de steun van:

McGowan bepleit een creatief-kritische benadering bij het werken met museumcollecties, die de ingebedde logica van ‘het kunstmuseum’ van binnenuit bevraagt en omkeert.

Curating and Architecture Collections

Curator Jérémie McGowan, curator van het National Museum te Oslo, komt praten over o.a. het concept van de architectuurtentoonstelling in het Nationaal Museum te Oslo, ontworpen door Sverre Fehn. In een beschouwing over zijn recentste curatorieel project, de nieuwe permanente presentatie in het Nationaal Museum – Architectuur in Oslo, bepleit Jérémie McGowan een creatief-kritische benadering bij het werken met museumcollecties, die de ingebedde logica van ‘het kunstmuseum’ van binnenuit bevraagt en omkeert. Hij verkent daarbij institutionele willekeurigheid en de verborgen levens van objecten, en verkiest de anonimiteit en de bespeelbaarheid van de jukebox boven kunsthistorische expertise en canonieke kennis. Met als inzet het terugwinnen van het museum als plek voor inventie en persoonlijke verbeelding, belicht hij enkele tentatieve experimenten met het tentoonstellen van museumcollecties die het begrip permanente tentoonstelling zelf in twijfel willen trekken. Tegelijk zetten deze experimenten nieuwe richtingen uit voor het in toenemende mate gecontesteerde paradigma van de collectiepresentatie.

Jérémie McGowan is een kunstenaar, ontwerper en senior curator in het Nationaal Museum voor Kunst, Architectuur en Design in Oslo, Noorwegen. Hij behaalde een PhD in kunstgeschiedenis en –theorie aan de Universiteit van Edinburgh en heeft in het verleden gedoceerd en tentoonstellingen gemaakt in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Finland.

Architectuur tentoonstellen à la manière de …

Masterclass Expolab UGent

Archipel werkt samen met Vakgroep Architectuur en Stedenbouw (UGent), aan een lezingenreeks in het kader van het project EXPOLAB omtrent het tentoonstellen van architectuur.

EXPOLAB spoort met een onderzoeksvraagstuk aan de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de UGent, waarin studenten en vakgroepleden de problematiek van het architectuurtentoonstellen onderzoeken. Het vraagstuk culmineert in een masterclass en een tentoonstelling, beiden in samenwerking met Rotor. Archipel verleent zijn samenwerking in het organiseren van vier lezingen die dit project inhoudelijk mee stofferen.

Tentoonstellingen spelen vandaag een onmiskenbare rol in het architectuurdebat. Het scala aan institutionele contexten waarbinnen architectuur wordt geëxposeerd is breder dan ooit en is al lang niet meer terug te brengen tot ontwerpwedstrijden, architectenorganisaties, architectuuropleidingen en de talrijke architectuurmusea die zich rond 1980 internationaal vestigden. Vandaag verschijnen architectuurtentoonstellingen in biënnales, als onderdeel van stadsfestivals of zelfs in lokale culturele centra. Daarbij lieten de afgelopen jaren meerdere Belgische architectenbureaus, curatoren, kunstenaars en onderzoeksgroepen zich opmerken met tentoonstellingsprojecten die soms radicaal het format en de mogelijkheden van de architectuurtentoonstelling herdachten.
Het lopend Expolab-project van de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw ontwikkelt een kritische reflectie op het medium en de middelen van de architectuurtentoonstelling. In ontwerpend onderzoek, in lezingen en in het maken van een tentoonstelling worden op basis van bestaande praktijken curatoriële strategieën geïdentificeerd en publiek ter discussie gesteld. In samenwerking met Archipel worden vier lezingen en discussies ingericht met binnen- en buitenlandse curatoren en architecten. Met Rotor wordt samengewerkt om een tentoonstelling over architectuurtentoonstellingen te maken.

Het Expolab-project geniet steun van de Vlaamse Gemeenschap.

LEZINGENREEKS

27.11.2014
Curator Jérémie McGowan, curator van het National Museum te Oslo, komt praten over o.a. het concept van de architectuurtentoonstelling in het Nationaal Museum te Oslo, ontworpen door Sverre Fehn.

19.02.2015
Gesprek tussen Moritz Küng (voormalig architectuurcurator in deSingel) en prof. Wouter Davidts over het tentoonstellen van architectuur aan de hand van de tentoonstellingsreeks 35m3 en de wedstrijd voor de Architectuur Biënnale in Venetië van 2008 waarin radicale tentoonstellingsformats ontwikkeld werden.

26.02.2015
Lezing door prof. Andres Lepik (D), directeur van het Architectuurmuseum van de TU München in de Pinakothek der Moderne. Voordien was Lepik jarenlang werkzaam als curator in de Neue Nationalgalerie in Berlijn waar hij belangwekkende overzichtstentoonstellingen maakte over o.m. Renzo Piano, AMO/OMA en Oswald Mathias Ungers. Vervolgens was hij ook curator aan het Architecture and Design Department in het MoMA (New York). Zijn lezing focust onder meer op de instellingscontext als conditie voor het maken van architectuurtentoonstellingen.

05.03.2015
Architectuur tentoonstellen à la manière de…
Paneldiscussie “Architectuur tentoonstellen à la manière de…”: rondetafel over de problematiek en de eigen “manieren van” tentoonstellen van Belgische architecten, kunstenaars en curatoren. Deelnemers aan het debat worden asap aangekondigd.

expo-lab