Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Bezoek

Stadsvernieuwing in Gent

Fietstocht: Architecturale ontdekkingen in de stad
Zaterdag
01.10 2016
13:00
Gent

In samenwerking met:

Met de steun van:

We organiseren, in samenwerking met het stadsontwikkelingsbedrijf sogent, een verkennende fietstocht doorheen de stad met als kritische vraag: “Hoe verloopt het stedelijk beleid inzake stadsontwikkeling en vastgoedbeheer in Gent?”

In samenwerking met het stadsontwikkelingsbedrijf sogent organiseren we een verkennende fietstocht doorheen de stad met als kritische vraag:“Hoe verloopt het stedelijk beleid inzake stadsontwikkeling en vastgoedbeheer in Gent?”

Sogent: “Sogent voert het stedelijk beleid inzake stadsontwikkeling en vastgoedbeheer uit. Momenteel heeft Sogent een 45-tal stadsontwikkelingsprojecten in beheer. Zo geven ze verwaarloosde gebieden in de stad een nieuwe woonbestemming en wordt er op een structurele manier ruimte vrijgemaakt voor sociale, bescheiden en private woningen. In de rand van de stad worden economische zones ontwikkeld die aan de noden van de hedendaagse bedrijfscultuur beantwoorden. Daarnaast verwerft sogent ook gronden om wijkparken aan te leggen of tuinuitbreidingen mogelijk te maken in dichtbevolkte wijken. Tenslotte realiseert sogent ook publieke gebouwen in opdracht van de Stad Gent. Het kan daarbij gaan om kinderdagverblijven, scholen, buurtcentra…”

Archipel wil het werk dat Sogent op het terrein verricht en de impakt op de leefomgeving van naderbij bekijken.

Programma

Vanaf 12u15: ophalen huurfiets bij Max Mobiel
of met eigen fiets om 13u00 in sogent, voor de inleiding over het stadsontwikkelingsbedrijf.

Stop 1 / Toelichting over de projecten ‘Stedelijke woonkavels’ en ‘Ledebergse hoekwoningen’
Stop 2 / Bezoek aan een Ledebergse hoekwoning
Stop 3 / Bezoek aan de Standaertsite
Stop 4 / Bezoek aan het bekroonde Wijkpark De Porre
Stop 5 / Bezoek aan het Huisvestingsproject De Krook

17u00-18u00: terugbrengen huurfietsen naar Max Mobiel