Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Tentoonstelling

Generatie-Interviews

Mondelinge archivering
Zondag
05.03 2017

In samenwerking met:

Met de steun van:

Archipel droomt al een tijdje van mondelinge archivering in de vorm van interviews met architecten. Zij vond een bondgenoot in Studio Fragile, geleid door Carl Bourgeois. Studenten gewapend met passie, enthousiasme en ondernemingszin gingen aan de slag met camera en microfoon.


Archipel droomt al een tijdje van mondelinge archivering in de vorm van interviews met architecten. Zij vond een bondgenoot in Studio Fragile, geleid door Carl Bourgeois. Studenten gewapend met passie, enthousiasme en ondernemingszin gingen aan de slag met camera en microfoon. Op korte tijd verwerven ze basistechnieken en handelen vanuit hun architectuuropleiding.

In 2014 werd reeds door Studio Fragile het initiatief ‘mOmenten’ gelanceerd, waarbij een generatie afzwaaiende praktijkdocenten door studenten werden geïnterviewd. Met als uitgangspunt een meester-leerling gesprek werd gepolst naar de belangrijke ijkpunten in de loopbaan van de meester, en de betekenis van deze praktijk voor het (interieur)architectuur-onderwijs en vice versa.

Dit concept werd in het academiejaar 2015-2016 verder ontwikkeld.  Deze keer namen de dialogen de vorm van een duo-interview, waarbij een jongere generatie praktijkdocenten in gesprek gaat met haar helden uit het recente verleden. Wat waren de uitdagingen en de sleutelconcepten binnen ontwerpen in de jaren ‘70-’80 en hoe verschillen ze met de hedendaagse? Welke invloed oefent het architectuurdiscours en haar kristallisatie via diverse beroepspraktijken uit op het onderwijs? En is dit vandaag anders dan vroeger? 

De duo-gesprekken vonden plaats tussen Jan De Vylder en Jos Van Driessche, Mira Sanders en Paul Gees, Karel Wuytack en Johan Van Geluwe, Koen Deprez en Luc Deleu en ten slotte tussen Dag Boutsen en Lucien Kroll.

In nauwe samenwerking met Archipel, het Design museum en in afstemming met architectuurarchieven zoals het CVAa kregen de studenten een professioneel kader waarbij het resultaat van hun leertraject onmiddellijk ten dienste staat van een publieke agenda. In het voorjaar van 2017 worden er tevens diverse lezingen over deze gesprekken met de betrokken personen op Campus Sint-Lucas georganiseerd.

Deze interviews worden van 19 november 2016 tot 5 maart 2017 tentoongesteld in het Design museum Gent in salon Louis XVI.

Vanuit het ‘Lichtbed’, ontstaan uit een samenwerking tussen 51N4E en Chevalier-Masson en Julie Van den Broucke, kijk je naar duo-gesprekken.

Mondelinge archivering.