Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Tempelhof 21, 8000 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Debat

Ruimte & infrastructuren

Spatial Series #1
Dinsdag
18.10 2016
19:00

In samenwerking met:

Met de steun van:

Debat met Lars Fischer en Rachel Himmelfarb van Common Room en Parasite 2.0 met Eugenio Cosentino.

Architectuur als een metafoor voor sociale transformatie.
Bouwen als een vorm van discectomie van de oude norm.
Bouwen als een uitnodiging voor hack-bare architectuur.

Met het oog op het realiseren van een nieuwe, groeiende architectuur voor Timelab, verenigen we een reeks sprekers met uiteenlopende achtergronden en expertises om de huidige uitdagingen in het architectuur-en ontwerpveld aan te kaarten. Een zoektocht naar andere manieren van bouwen: adaptief, bevragend en van onderuit. Hoe maken we ruimte voor inventieve dynamieken en wat laten we na voor de komende generaties?

Spatial Series is een reeks van debatten in het kader van 33 YEARS OF SPACE. De eerste sprekers zijn Lars Fischer en Rachel Himmelfarb van Common Room en Parasite 2.0 met Eugenio Cosentino.
Deze debattenreeks is een samenwerking met Bedrijvencentrum De Punt en Timelab Gent.

Hoe installeren we een ruimte waarin verschillen in cultuur, gender, opleiding, achtergrond en ideologie aarding kunnen vinden? Het moet een omgeving zijn zonder dominante of dwingende vormen. Adaptief en bevragend. Deze ruimte is namelijk per definitie voortdurend onderhevig aan verschillende en wisselende invloeden. Stel dat we deze vloeibare ruimte kunnen vormgeven, hoe beïnvloedt dit op zijn beurt de omgang tussen de gebruikers? Stel dat we deze vragen kunnen beantwoorden, welke vorm en esthetiek zal zich dan ontplooien? Alles lijkt erop te wijzen dat we op zoek zijn naar de code achter de infrastructuur. Liefst zelfs een open source code die op zich inzichtelijk en eveneens snel aanpasbaar is. Valt hier dan een protocol uit af te leiden dat kan hergebruikt worden in andere contexten? Waar blijft de ontwerper of architect dan? Diens rol lijkt zo helemaal herschreven, of lijkt dat alleen maar zo? Parasite 2.0 en Common Room onderzoeken het aarzelende parcours van de ontwerper tussen 2 systemen, een architectuur zonder architecten, of architecten zonder architectuur?

OVER TIMELAB
Timelab is een stadslabo voor nieuwe samenwerkingsmodellen. Timelab geeft voorbeelden van kleine en grote verandering. Deze inspireren, vragen om dialoog en zetten aan tot nieuwe perspectieven. Timelab biedt tijd, ruimte en reflectie aan kunstenaars, ontwerpers, makers, wetenschappers en iedereen die wil meewerken aan een samenleving in beweging. Timelab biedt een open lab voor het ontwikkelen van digitale prototypes, co-creatie projecten, residenties, hands-on open workshops, lezingen, debatten en een co-working café