Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Debat

Brugge als Ku(n)ststad

3de Stadsdebat 'Brugge maakt ruimte'
Dinsdag
13.12 2016
20:00

In samenwerking met:

Met de steun van:

Het derde stadsdebat focust op de stadsbeelden ‘De romantische stad – ruimte om te verleiden’ en ‘de veerkrachtige stad aan zee – ruimte om te stromen.

De Stad Brugge organiseert dit najaar samen met Archipel en VormingPlus drie stadsdebatten naar aanleiding van de opmaak van het nieuw ruimtelijk beleidsplan voor Brugge. Samen met experts en het beleid wordt gedebatteerd over de zes stadsbeelden die de kern vormen van een nieuwe ruimtelijke visie. Per debatavond worden twee thema’s onder het licht gehouden.

Brugge als Ku(n)ststad
Het derde stadsdebat focust op de stadsbeelden ‘De romantische stad – ruimte om te verleiden’ en ‘de veerkrachtige stad aan zee – ruimte om te stromen.
We hebben het over ‘Brugge aan zee’, over de gevolgen van de klimaatverandering op de landschappen rond Brugge, de bedreigingen en de kansen die dit biedt op het vlak van energieproductie en klimaatadaptatie. Welke invloed heeft het water op de stad, op de haven, op de landschappen?

Keynotespreker Jan-Dirk Hoekstra (H+N+S Landschapsarchitecten) is ateliermeester voor Projectatelier Groningen van Internationale Architectuur Biënnale van Rotterdam (IABR). In dat projectatelier wordt onderzocht wat de energietransitie kan betekenen voor het economisch perspectief van stad en regio Groningen en wat daar de gevolgen voor de ruimtelijke orde en de ruimtelijke kwaliteit in het gebied kunnen zijn. Hij speelt bovendien een rol bij het denkwerk rond ‘metropolitaan kustlandschap 2100’, een onderzoekstraject met als doel om te onderzoeken voor welke uitdagingen de kust staat en hoe die kunnen leiden tot bouwstenen voor een gedeelde ontwikkelingsvisie voor het gehele kustlandschap, inclusief zee en achterland.

Daarnaast was Jan-Dirk Hoekstra van 1987 tot 1990 actief in de culturele sector als programmamaker voor muziekevenementen, theater en cultureel debat in de Unie in Rotterdam. Hij werkte daarna van 1990 tot 1993 als landschapsarchitect en ‘stadsambassadeur’ voor de culturele sector bij dS+V Rotterdam en van 1993 tot 1999 als senior-adviseur en divisieleider bij Heidemij/Arcadis.

De juiste man dus om het ook te hebben over de uitdagingen en unieke kansen voor het rijke culturele veld in Brugge, voor een ander soort toerisme. Hoe kan een eeuwenoude stad blijven verleiden?
Jan-Dirk Hoekstra gaat over beide thema’s in debat met Freek Persyn van het bureau 51N4E. 51N4E was ondermeer betrokken bij de studie over de toekomst van het Groeningemuseum, bij de Triënnale en bij de studie over de revitalisering van Zeebrugge.

Ook Till Holger Borchert, directeur van de Brugse musea en één van de twee curatoren van de Triënnale schuift mee aan tafel.
Schepen van ruimtelijke ordening Franky Demon en Burgemeester Renaat Landuyt vertegenwoordigen het stadsbestuur tijdens het debat.

En uiteraard gaan we met u in debat: Kom uw vragen stellen aan het panel van experts en reflecteer zo mee over de toekomst van de stad.

Voorafgaand kan u deelnemen aan het programma van het Festival van de Toekomst.