Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Debat

Ruimte & Sociale Transformatie

Spatial Series #4
Woensdag
11.10 2017
20:00

In samenwerking met:

Met de steun van:

Aan de hand van concrete cases laat Jan Leyssens zien hoe ruimte gedrag beïnvloedt, om nadien met het publiek in dialoog te gaan om uit te zoeken hoe Timelab vanuit haar tijdelijkheid en waardenkader moet worden vormgegeven.

Hoe ontwerp je een fysieke plek waarvan de invulling per definitie tijdelijk is? Hoe kan een ruimte ondersteunend werken in het vormgeven van een context voor sociale bewegingen? Kan de ruimte aanleiding zijn voor het ontstaan van (sociale) netwerken, community’s, peer-to-peer samenwerking en gedeeld eigenaarschap? Welke basisvoorwaarden zijn er nodig? Hoeveel vrijheid geef je aan toevallige passanten? Wanneer is open té open en werkt het verlammend?

Wat we denken, en hoe we denken wordt continu beïnvloed door hoe we de ruimtes, producten en materialen waarmee we in contact komen, ontwerpen. Is het mogelijk om een ruimte zo te ontwerpen zodat ze bepaalde socio-maatschappelijke veranderingen zoals nieuwe vormen van activisme, ondernemerschap, burgerschap en openheid ondersteunt of zelfs versnelt?

Aan de hand van concrete cases laat Jan Leyssens zien hoe ruimte gedrag beïnvloedt, om nadien met het publiek in dialoog te gaan om uit te zoeken hoe Timelab vanuit haar tijdelijkheid en waardenkader moet worden vormgegeven.

Jan Leyssens is een designer en ondernemer die overtuigd is dat het onmogelijk is om van duurzaamheid een positief verhaal te maken als de hoofdfocus op negatieve impact ligt. Als ontwerper is hij altijd op zoek naar de overlappingen tussen activisme en ondernemerschap, technologie en samenleving.

Spatial Series is een reeks debatten over architectuur als metafoor voor sociale transformatie. Over infrastructuur als een vorm van disectonomie van de oude norm. Over bouwen als een uitnodiging voor hack-bare architectuur. De lezingenreeks vindt plaats i.h.k.v. een bouwproject genaamd 33 years of space.

33 years of space is een bouwprotocol voor een samenleving in beweging. Het protocol omschrijft een programma dat kan groeien en inkrimpen volgens relatieve grootorde.

EXPO-RUIMTE is een tentoonstelling die samen met de debatreeks Spatial Series deel uitmaakt van het project 33 years of Space (2016-2017) en verbeeldt de zoektocht naar de vorm van het ongrijpbare achter wat onze ruimte vormgeeft.
De tentoonstelling loopt van 19.10.2017 20:00 tot di 31.10.2017 22:00.

OVER TIMELAB
Timelab is een stadslabo voor nieuwe samenwerkingsmodellen. Timelab geeft voorbeelden van kleine en grote verandering. Deze inspireren, vragen om dialoog en zetten aan tot nieuwe perspectieven. Timelab biedt tijd, ruimte en reflectie aan kunstenaars, ontwerpers, makers, wetenschappers en iedereen die wil meewerken aan een samenleving in beweging. Timelab biedt een open lab voor het ontwikkelen van digitale prototypes, co-creatie projecten, residenties, hands-on open workshops, lezingen, debatten en een co-working café