Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Bezoek

Over de rand

Projectbezoeken rond de as Vilvoorde–Mechelen
Zaterdag
04.07 2020
13:00
Op locatie

Met de steun van:

Bureau Omgeving vult onuitgesproken eigenzinnig in en gaat op zoek naar de geheime (onuitgesproken) boodschappen die zij graag in hun projecten stoppen: een betekenislaag die niet door de opdrachtgever gevraagd werd, maar die op basis van het metier waardevol geacht wordt om te integreren.

Bureau Omgeving

Wij trekken een halve dag langsheen de as Vilvoorde-Mechelen om in werkelijkheid deze missie te voelen en te beleven in diverse uitgevoerde projecten, om in te zetten op de noodzakelijke relatie tussen stad en natuur.

omgeving Zandpoortvest – Mechelen

Winkelas en Grote markt – Vilvoorde (2016-2018)
Het ondergronds brengen van de parkeerplaatsen op de Grote Markt vormt de aanleiding om na te denken over de rol en identiteit van het belangrijkste plein van de stad Vilvoorde. Het plein heeft de potentie om opnieuw dé ontmoetingsplaats in de stad te worden, met goede aansluitingen op de winkelstraten in de directe omgeving.
Het ontwerp vormt een handleiding hoe de Grote Markt een echte verblijfsruimte kan worden die de concurrentie met overdekte winkelcentra kan aangaan. Juist daarom wordt een groot gebaar in de vorm van stadsluifel geïntroduceerd om het historisch kader van het plein op te laden met een hedendaagse architecturale invulling, die een bezoek onvergetelijk maakt. Deze ingreep, aangevuld met een groot waterelement, voldoende zitgelegenheid, nieuwe bomen en uitbreiding van de bestaande terrasjes, maakt van de Grote Markt weer de ontmoetingsplaats in de stad waar allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden, maar maakt het plein ook aantrekkelijk als het leeg is.

omgeving Winkelas en Grote markt – Vilvoorde


omgeving Winkelas en Grote markt – Vilvoorde


omgeving Winkelas en Grote markt – Vilvoorde


omgeving Winkelas en Grote markt – Vilvoorde

Leuvensestraat, Varkensmarkt, Guldenschaapstraat – Vilvoorde (2014-2016)
De herinrichting van Leuvensestraat, Varkensmarkt en Guldenschaapstraat, de belangrijkste winkelstraten in het centrum van Vilvoorde, vormt een belangrijke eerste kwaliteitsimpuls waarin de principes van het masterplan openbaar domein (OMGEVING, 2011) zijn toegepast. In het ontwerp staat het comfort voor voetgangers en fietsers centraal door een uniforme kwaliteitsvolle publieke ruimte van gevel tot gevel te introduceren. Specifiek ontworpen granietstroken vormen een duurzame stadsvloer, waarin een centrale rijloper plaats biedt aan laad- en losverkeer. Parkeerplaatsen worden vervangen door bomen, zitbanken, verlichtingspalen en fietsenstallingen, geselecteerd volgens een uniforme huisstijl en kleursamenstelling.
OMGEVING heeft de vernieuwing van het centrum aangegrepen om het gehele centrum, dat zich kenmerkt door een grote diversiteit aan bouwstijlen en ouderdommen, aan elkaar te rijgen door een consequent vormgegeven, hoogwaardige, maar ingetogen openbare ruimte. De inrichting brengt kwaliteit en rust in het straatbeeld en zorgt voor identiteit en samenhang.

omgeving Leuvensestraat, Varkensmarkt, Guldenschaapstraat – Vilvoorde


omgeving Leuvensestraat, Varkensmarkt, Guldenschaapstraat – Vilvoorde


omgeving Leuvensestraat, Varkensmarkt, Guldenschaapstraat – Vilvoorde

Park Speecqvest – Mechelen (2015-2019)
In het kader van de herontwikkeling van de stationsomgeving van Mechelen zal ‘de Tangent’ tussen E19 en N15 de doorstromingsfunctie van het zuidelijk deel van R12, ook bekend als de Vesten, in Mechelen overnemen. De Vesten kunnen hierdoor fungeren als verdeelweg voor lokaal verkeer. Door deze nieuwe rol komt ruimte vrij voor een aangename publieke verblijfsruimte met een hersteld evenwicht tussen de verblijfskwaliteit en de verkeersfunctie met in het bijzonder de rol als een hoogwaardige drager van openbaar vervoer.
In opdracht van de stad Mechelen werkte OMGEVING een ambitieus plan uit voor Hendrik Speecqvest tussen Raghenoplein en Kardinaal Mercierplein. De ondergrondse parking met 350 parkeerplaatsen voor Bruul, de belangrijkste winkelstraat van de stad, is volledig geïntegreerd in het centrale park. Na realisatie van de Tangent in de stationsomgeving wordt de toekomstige transformatie van de zuidelijke Vesten tot één Vestenpark verder onderzocht.
Deze opdracht is de eerste realisatie van het streefbeeld van de vesten dat OMGEVING en Mint hebben opgemaakt in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer. In 2019 is Hendrik Speecqvest als eerste deel van de nieuwe Vesten officieel geopend.

omgeving Park Speecqvest – Mechelen


omgeving Park Speecqvest – Mechelen


omgeving Park Speecqvest – Mechelen

Zandpoortvest – Mechelen (2013-2018)
De Vlaamse Waterweg nv en de stad Mechelen hebben samen de ambitie waargemaakt om de Binnendijle ter hoogte van Zandpoortvest opnieuw open te leggen. Het herinrichtingsvoorstel van OMGEVING zet in op een ongedwongen beleving en gebruik van de Binnendijleoevers.
Aan de zuidelijke zijde van de opengelegde Dijle biedt de heraangelegde helling in granietstroken een prachtig zicht op een flauw, bloemenrijk talud. De doorgangsfunctie primeert langs deze zijde op de verblijfsfunctie. Een grote solitaire boom langs de vesten markeert het groen karakter van deze plek.
Aan de noordelijke zijde van de Dijle zijn op het nieuw entreeplein voor het hogeschoolgebouw informeel een aantal statige bomen ingeplant. Vanaf deze pleinruimte leiden natuurstenen traptreden naar een verdiept bordes. Dit lager gelegen plein is geflankeerd door zittreden die zich uitstrekken over de volledige lengte van de opengelegde waterloop. De treden bieden een aantrekkelijke zitgelegenheid langs het water en begrenzen het groen talud met aanliggende ecologische oeverzone.

omgeving Zandpoortvest – Mechelen


omgeving Zandpoortvest – Mechelen


omgeving Zandpoortvest – Mechelen

Goswin de Stassaertstraat – Mechelen (2014-2017)
De heraanleg van de Goswin De Stassartstraat, Stoutetstraat en de omgeving van de Sint-Janskerk vormt het sluitstuk van belangrijke ingrepen in de publiek ruimte van het centrum van Mechelen. De Goswin De Stassartstraat maakt de verbinding tussen het hart van de stad, de Wollemarkt naast de Sint- Romboutskathedraal en het geweten van de stad, de kazerne Dossin aan de Vesten. Goswin De Stassartstraat is de ruggengraat tussen deze twee plekken met daartussen belangrijke en pittoreske straten zoals Schoutetstraat en Sint- Janstraat met de omgeving van de Sint-Janskerk en toegang tot het museum Hof van Busleyden.
Goswin De Stassartstraat heeft een belangrijke functie in de ontsluiting van de stad. Samen met de Sint-Katelijnestraat is deze straat een belangrijk onderdeel van de parkeerlus in dit deel van de stad en fungeert daardoor als een visitekaart van de stad. De straat wordt bovendien geflankeerd door enkele zeer mooie oude en nieuwe stadswoningen.

Goswin de Stassaertstraat – Mechelen


Goswin de Stassaertstraat – Mechelen


Goswin de Stassaertstraat – Mechelen

Tinelpark – Mechelen (2011-2018)
De Tinelsite vertelt vele verhalen. Gelegen aan de zijarm van de Dijle was de site lange tijd onderdeel van het Predikerenklooster, dat later werd omgevormd tot legerkazerne naast de beruchte kazerne Dossin. Op basis van een masterplan van De Smet Vermeulen Architecten wordt het stadsdeel opgewaardeerd met nieuwe stedelijke voorzieningen, zoals een nieuwe bibliotheek (Hild und K Architekten in samenwerking met Stuhlmacher Architecten), een ondergrondse parkeergarage, nieuwe woningen en een jeugdcentrum. Het nieuwe holocaustmuseum (AWG Architecten) op de kop van de site is eind 2012 geopend.
De publieke ruimte speelt in het project een belangrijke rol. In het ontwerp varieert de sfeer en het gebruik van de ceremoniële ruimte voor de kazerne Dossin, naar een open publieke parkruimte tussen het museum en de bibliotheek en een groene ruimte met sport- en spelgelegenheden voor de buurt. Het ontwerp komt tot stand in een uitgebreid participatieproces met de omwonenden, de toekomstige gebruikers en de betrokken architecten.
De publieke ruimte wordt in zes verschillende fasen uitgevoerd. De eerste twee fasen zijn begin 2013 afgerond.

omgeving Tinelpark – Mechelen


omgeving Tinelpark – Mechelen


omgeving Tinelpark – Mechelen


omgeving Tinelpark – Mechelen

Copyright en teksten: website bureau Omgeving

Programma

  • 13.00 uur verzamelen op de Grote Markt in Vilvoorde. Parkeren kan in de ondergrondse parking.
  • 13-14 uur bezoek winkelas en Grote Markt Vilvoorde
  • 14.15 uur vertrek Vilvoorde
  • 14.45 uur afspraak aan de ingang van de ondergrondse parking Speecqvest Mechelen (Q park BRUUL, Hendrik Speecqvest)
  • 15.00 uur bezoek park Speecqvest
  • 15.30 uur bezoek Zandpoortvest
  • 16.00 uur via Kruidtuin, BRUUL naar Grote Markt
  • 16.45 uur bezoek Goswin de Stassaertstraat
  • 17.00 uur bezoek Tinelpark
  • 17.30 uur einde