Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lezing

Bovenbouw Architectuur

Figuurlijk denken door Dirk Somers
Donderdag
19.11 2020
20:00
Online-lezing

Met de steun van:

Bovenbouw maakt relevante gebouwen die de juiste dingen vertellen over de stad. Bovenbouw maakt zo architectuur die zichzelf is, wars van het krampachtig verlangen avant-garde te zijn. Het werk van Bovenbouw is gebaseerd op de spanning tussen denken en doen, tussen het heden en het verleden, en tussen het exotische en het alledaagse.

Dirk Somers (°1976) studeerde architectuur in Antwerpen en Milaan en behaalde het diploma Stedenbouw en Ruimtelijke ordening in Leuven. In 1999 wordt hij Jonge Vlaamse Ontwerper in het kader van de eerste Meesterproef van de Vlaams Bouwmeester.

In 2001 richt hij het bureau Huiswerk Architecten op, samen met Erik Wieërs. Als gedreven ontwerper bouwt hij met dit bureau een repertoire uit dat zowel nationaal als internationaal op bijval kan rekenen. Dirk Somers doceert sinds 2003 Architectonisch Ontwerpen aan de TU Delft en is sinds 2011 professor architectuurontwerp aan de Universiteit Gent. Occasioneel publiceert hij voor het tijdschrift Oase of geeft hij thematische lezingen over onderwerpen als tektoniek, materialisatie of stedelijke architectuur.

Bovenbouw

Filip Dujardin Renovatie van drie historische gebouwen / Bovenbouw + Barbara Van Der Wee Architecten
Appartementen, Antwerpen, 2018


Renovatie van drie historische gebouwen / Bovenbouw + Barbara Van Der Wee Architecten
Appartementen, Antwerpen, 2018

In 2011 zet hij de samenwerking met Erik Wieërs stop om een nieuw kantoor op te richten: Bovenbouw Architectuur. Bovenbouw stelde al tentoon op de Biënnale van Venetië in 2012, in de Architekturgalerie München in 2013 en in 2014 in deSingel in Antwerpen.

Bovenbouw Gezinswoning, Brussel, 2017-2019


Bovenbouw Wedstrijd kerk in Sint-Niklaas


Stijn Bollaert WZC De Drie Platanen

Het bureau Bovenbouw werd aangesteld als curator van de tentoonstelling van de volgende tentoonstelling in het Belgisch paviljoen op de Biënnale Architettura 2021 in Venetië.

“Zij ontwerpen een scenografie die een stedelijk landschap toont dat bestaat uit een reeks maquettes op schaal 1/15. De maquettes visualiseren een lineair, kronkelend landschap van een typisch Vlaamse stedelijke omgeving. De expo zal op die manier meer dan vijftig verschillende architectuurprojecten belichten. Samen vormen ze meer dan twintig jaar architectuurgeschiedenis in Vlaanderen. De expo is alvast meer dan gewoon een tentoonstelling omdat ze de haat-liefdeverhouding tussen gebouwen en de gebouwde omgeving in Vlaanderen voor het voetlicht brengt. Die verhouding vormt al decennia lang een bron van irritatie en energie. De scenografie van Bovenbouw Architectuur zal laten zien hoe typologische eigenaardigheden, schaalverschillen, radicale nevenschikkingen en gemengde functies als een rode draad door onze architectuur lopen. Tegelijkertijd wil ze echter ook de geïsoleerde en formalistische blik op architectuur uit Vlaanderen bijsturen.” (bron: Focus Archi)