Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Tempelhof 21, 8000 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lezing

BC Architects

Act of Building
Donderdag
18.02
20:00

 

Met de steun van:

BC Architects uit Brussel opent het nieuwe werkjaar van Archipel met het thema TOGETHERNESS als bureau dat inzet op het collaboratieve proces.BC Architects
BC is van mening dat architecten, om een positieve impact op onze samenleving te hebben, moeten ingrijpen buiten de enge definitie van de professional die de uitvoering van gebouwen ontwerpt en controleert. Daarom waagt BC zich aan materiaalproductie, contractering, kennisoverdracht en maatschappelijke organisatie, wat allemaal hun ontwerpbenadering beïnvloedt. Daaromheen komen tal van actoren en processen naar voren en begint van daaruit het beeld van een hybride architectuurpraktijk te ontstaan. BC’s kijk op het bouwen evolueert geleidelijk vanuit lokale en zeer specifieke ervaringen, zoals de keuze om te werken met lokale middelen en vaardigheden, de interesse voor materialen zoals aarde en hennepbeton, de drang van het pionieren, de risico’s die samenhangen met experimenteren, het zich inschrijven in een bestaande bouwcultuur en netwerk van bouwers, het organiseren van workshops of bouwkampen, de behoefte aan vruchtbare samenwerkingen, de noodzakelijke herdefiniëring van de professionele grenzen, het directe engagement in materiaalproductie en constructie, … BC hoopt dat architectuur kan bijdragen aan een wereld in transitie. Vier architecten – Nicolas Coeckelberghs, Wes Degreef, Ken De Cooman en Laurens Bekemans – studeerden samen architectuur en besloten vervolgens hun ambities te bundelen via een vzw genaamd ‘Brussels Cooperation’.