Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lezing

ConstructLab (EU)

How Together
Donderdag
25.03 2021
20:00

Met de steun van:

Het Europese netwerk ConstructLab (EU) is een collectieve bouwpraktijk die coöperatieve ruimtes en installaties ontwerpt en bouwt. Deze organisatie komt als collectief hun honger naar togetherness presenteren. Het quartet Alexander Römer (D), Joanne Pouzenc (F), Peter Zuiderwijk (NL) en Bert de Backer (B) zijn de sprekers van dienst.

ConstructLab

ConstructLab is een samenwerkende bouwpraktijk die werkt aan zowel kortstondige als permanente projecten. In tegenstelling tot het conventionele architecturale proces waarin de architect ontwerpt en de bouwer bouwt, staat ConstructLab in voor zowel het concept als voor de realisatie hiervan. De ontwerper bouwt en blijft ter plaatse ontwerpen. Op de werf ontstaat er een organisch proces tussen ontwerpen en bouwen. Er wordt ingespeeld op onverwachte kansen tijdens het bouwproces.

ConstructLab

De ontwerper-bouwers brengen de site tot leven door hun permanente aanwezigheid, creëren nieuwe dynamiek tussen mensen en laten ruimte om geïnteresseerde derden te integreren. Deze synergie resulteert in een bijzonder samenhorigheidsgevoel.

Het idee achter de praktijk van ConstructLab is ook om een constructieve intelligentie in de materialen zelf te herontdekken, om tegelijkertijd met het materiaal te ontwerpen. Op de voorgrond staan low-tech en eenvoud. Niet enkel technische bekwaamheid is belangrijk, maar vooral het aanwenden van het gezond verstand, waarbij bouwtechnieken door iedereen kunnen worden toegeëigend. Het gaat om het betrekken van mensen, van de ‘community’, om er een sociaal geëngageerd project van te maken. ConstructLab gaat meer over de aanpak van, dan over de methode van bouwen. Ze stellen zich bovendien milieubewust op van concept tot realisatie. Projecten worden gemaakt met gerecycleerde materialen en zijn gebouwd met het oog op toekomstig hergebruik van de grondstoffen. ConstructLab verbindt tijdens zijn projecten het creatieve en het praktische, denken en maken, en plaatst het project in een sociale, ecologische en temporele context.

Wat ConstructLab beoogt, neemt ons in idee misschien wel terug mee in de tijd. Denk maar aan de ‘meester-bouwers’ in de middeleeuwen, waarbij de architect toen meer een ambachtsman was, aanwezig op de bouwplaats om daar de nodige aanwijzingen te geven. De bouwplaats is het uniform collectief, de bouwmeester de architect. Of denken we terug aan Japan, waar het woord architect pas eind negentiende eeuw zijn intrede deed en voordien alle ontwerp en ambacht het domein was van de meester-bouwers uit de Edo-periode, geleid door de bouwmeester (Toryo). De Toryo was verantwoordelijk voor alle aspecten van de constructie, van planning en ontwerp tot daadwerkelijke constructie, onderhoud en reparaties, in samenspraak met zijn team: design-build avant-la-lettre.

Alexander Römer studeerde timmerwerk en architectuur. Hij richtte ConstructLab op als een forum voor participatieve design-build projecten in 1998. In 2005 trad hij toe tot het Parijse collectief EXYZT en werkte hij aan vele projecten, waaronder de Franse bijdrage aan de 10e architectuurbiënnale in Venetië 2006. Met het idee van ConstructLab en zijn netwerk van ontwerpers, bouwers, architecten, foto’s, grafisch ontwerpers, tuinmannen of koks trekt hij als een nomade de wereld rond en heeft hij talloze internationale projecten geïnitieerd en ontworpen. In België streken ze neer in Mons Culturele hoofdstad 2015 met hun project ‘Mon(s) Invisible’ en in het Thorpark te Genk voor Zomerwerf 2017.

De titel How Together verwijst naar een publicatie van het Europese collectief Constructlab ter gelegenheid van de Chicago Architecture Biennale 2019. ConstructLab combineert op een dynamische manier architectonisch concepten en constructies. De organisatie breekt met de traditionele arbeidsverdelingen zoals wij ze kennen en betrekken een team van veelzijdige ontwerper-bouwers, evenals sociologen, stedenbouwkundigen, grafisch ontwerpers, curatoren, onderwijzers en webontwikkelaars. Zij brengen het creatieve proces van de tekentafel naar het veld, stellen het ontwerp in staat te reageren op de mogelijkheden en beperkingen van materialen, op de locatie, de omgeving en het gebruik. Met de nadruk op samenwerking, zowel met elkaar als met leden van de gemeenschap, werkt ConstructLab aan een verscheidenheid van projecten, permanent en tijdelijk, waarbij ze hun creatieve strategieën inzetten voor het oplossen van problemen en het vergroten van het bewustzijn van sociale, ecologische en praktische kwesties. Ze geven de voorkeur aan gerecycleerde materialen, en ze houden rekening met de materialen die lokaal beschikbaar zijn. De kern van het werk van ConstructLab, dat projecten de hele wereld omvat, is de wens om het gevoel van gemeenschap te verhogen en het gevoel van plaats te versterken.