Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lezing

Nood aan kwalitatieve open ruimte

DELVA Landscape Architecture & Urbanism (NL)
Donderdag
12.05 2022
20:00
KASK Campus Bijloke - auditorium Permeke

In samenwerking met:

Met de steun van:

Meer dan ooit blijkt de nood aan kwalitatieve open ruimte in een stad. De bevolking neemt toe. De nood aan ademruimte eveneens. Een nieuw evenwicht tussen architectuur en ‘landschap’ is een noodzaak. Steven Delva deelt zijn werk.

Sebastian Van Damme De Ceuvel Buiksloterham

“De open ruimte in steden wordt niet langer gezien als leegte die zo snel mogelijk opgevuld moet worden. Ze blijkt vele heilzame effecten te hebben: ze vangt de pieken in neerslag op, tempert het hitte-eilandeffect, vormt een buffer tegen lawaai en is een biotoop voor fauna en flora. Er kan voedsel verbouwd worden, en ze is ook een plek voor ontspanning en ontmoeting. De open ruimte verleent de stad en haar bewoners zo een identiteit, een onverwisselbare plek. Binnen de stad is de open ruimte een vitaal onderdeel van het stedelijke systeem of metabolisme.” (Steven Delva – landschaps­architect, stedenbouwkundige)

 

DELVA Landscape Architecture & Urbanism (NL) is in 2021 in Nederland verkozen tot Architect van het Jaar. Het bureau kreeg de meeste stemmen van de door een onafhankelijke jury genomineerde architecten(bureaus). Met deze winnaar geeft de architectengemeenschap een sterk signaal af over het belang van het vergroenen van onze stedelijke omgeving.

Welke architect, of collectief van architecten, heeft in 2021 de grootste bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de architectuur in Nederland? Een onafhankelijke jury boog zich over deze vraag en nomineerde vijf architecten(bureaus). De kanshebbers waren Marc Koehler, Korth Tielens Architecten, Nanne de Ru, Afaina de Jong en DELVA Landscape Architecture & Urbanism. Iedere architect en ruimtelijk ontwerper in Nederland werd opgeroepen om een stem uit te brengen. Dat heeft de vakgemeenschap en masse gedaan – en het Belgisch-Nederlandse bureau DELVA werd tot winnaar bekroond.

Pieter Theuws De Ceuvel Amsterdam


Pieter Theuws De Ceuvel Amsterdam

 

Ecologie en economie verbinden

Als landschapsarchitectenbureau viel DELVA op tussen de andere genomineerden. Hiermee gaf de jury welbewust een helder signaal af: het ontwerp van groen en water in onze stedelijke gebieden kan niet meer los worden gezien van het ontwerp van gebouwen. Vergroening is niet iets wat we ‘erbij’ kunnen doen, maar iets dat in toenemende mate een onlosmakelijk onderdeel is van het ontwerp van gebouwen, aldus de jury. Volgens het rapport munt DELVA uit in deze uitdaging, door te tonen hoe ecologie en economie verbonden kunnen worden. Terwijl ons land verder verstedelijkt, willen we ook de natuurwaarde en biodiversiteit vergroten. Dat lukt alleen als de (door) ontwikkeling van nieuwe gebouwensembles samengaat met het versterken van de natuur. Juist in die complexe opgave schittert DELVA door de bijzonder integrale benadering die het bureau hanteert. Het bureau heeft herhaaldelijk laten zien ecologie en economie met elkaar te kunnen verbinden.

DELVA Project Coberco Melkfabriek Arnhem

Landschap als basis

Bij ieder project kiest DELVA inderdaad radicaal voor het landschap als basis. Steeds wordt er gezocht naar een nieuwe en meervoudige betekenis van de natuur, door deze te verbinden aan de gebouwde omgeving, technologische innovatie, beleid en het economische plan. Een voorbeeld daarvan is het landschapspark dat het bureau voor het binnenwater van Strandeiland op IJburg in Amsterdam heeft ontworpen. Op het eiland waar 8.000 woningen komen zal gescheiden sanitatie plaatsvinden. DELVA stelt voor om hier het grijze water te zuiveren in een landschapspark van 20ha tussen de eilanden. Daar hebben niet alleen de omwonenden baat bij, maar ook de financiële haalbaarheid, de planten en dieren. Andere gewaardeerde projecten van het bureau zijn het casinogebouw als duinenlandschap in Middelkerke, het Brabants stadsbos in de hoogstedelijke VDMA-ontwikkeling en het groene dorpsplein in Ouderkerk aan de Amstel.

 

Voortouw nemen

Steven Delva zegt hierover: Als je je verantwoordelijkheid neemt, kun je als landschapsarchitect enorm veel impact hebben. Er komen vraagstellingen op de maatschappij af die architectuur alleen niet op kan oplossen, daarvoor zijn wij er. De verantwoordelijkheid nemen, dat doet DELVA niet alleen door mee te schrijven aan de business case van de projecten, maar ook door bij een aantal projecten de overname van grond, de aanleg en het beheer van het groen in eigen hand te nemen. Zo gaan we nu zelf bos ontwikkelen in het centrum van Eindhoven en in Groningen: we worden dus ook de belegger in het groen. Op deze wijze kunnen we de kwaliteit van het groen beter waarborgen, het groen onderdeel laten zijn van een economisch model, evenals de waarde ervan voor de buurt en de samenleving als geheel vergroten. Door als landschapsarchitecten het voortouw te nemen, komt de leefwereld waar we met zijn allen van dromen dichterbij.

DELVA Vlaspark Leiemeersen Kuurne ism Plus Office


DELVA Vlaspark Leiemeersen Kuurne ism Plus Office

DELVA Vlaspark Leiemeersen Kuurne ism Plus Office


DELVA Vlaspark Leiemeersen Kuurne ism Plus Office

DELVA is een dynamisch en hecht team van 25 landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, architecten en cultuurtechnici. Out-of-the-box denken, proactief handelen en transparant communiceren zijn de basis van hun DNA. Inmiddels hebben ze een breed portfolio opgebouwd, met een rijke diversiteit aan locaties, schaalniveaus, fases en typologieën. Ze hebben meerdere grote vakprijzen gewonnen en zijn uitgeroepen tot Architect van het Jaar.

Het bureau wordt geleid door Steven Delva en Emiel Swinnen. Zij worden ondersteund door drie associates met jarenlange ervaring in hun vakgebied: Rogier Hendriks (concept en ontwerp), Sander van Den Bosch (techniek en uitvoering) en Jeroen Jacobs (beplantingspecialist).

DELVA opereert vanuit de studio, gevestigd een voormalige brouwerij in het hart van Amsterdam. Als groene stadsoase waar wordt gewerkt, gewoond en gelogeerd, representeert Thuishaven DELVA alles waar DELVA voor staat. De Thuishaven is plek waar op elk niveau radicaal wordt vergroend en bijzondere mini-ecosystemen van mens, fauna en flora ontstaan.