Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Debat

Engagement in Gent

De grote vergadering van het Architectuurplatform Gent
Donderdag
13.10 2022
14:00

In samenwerking met:

Met de steun van:

Het nieuw opgerichte Architectuurplatform Gent stelt zich voor. Het is een breed gedragen stedelijk netwerk dat bezig is met architectuur, ontwerp en ruimtelijke vraagstukken in een overkoepelend samenwerkingsverband. Onze ambities worden gedeeld in een groot netwerkevent.

Arnout Fonck

Het is zover, de allereerste Grote Vergadering van het Architectuur Platform Gent. Dit is een bundeling van acht Gentse organisaties die zich inzetten voor meer architectuurcultuur in de stad.

Wat gaan we doen? Werken en ontspannen! Formeel tafelen rond ruimtelijke issues in Gent, en informeel tafelen aan de apero. Een uitgelezen moment om bij te praten met je collega ontwerpers, docenten, stadsmakers, studenten, experten en iedereen die bouwt aan de stad.

Want een Gentse Architectuurcultuur, dat ontstaat niet vanzelf natuurlijk. Na twee jaar corona, omwentelingen in de bouwsector, een snel evoluerend stadslandschap en de lancering van een architectuurprijs, is het tijd om de staat op te maken.

Zijn er kansen voor meer architectuurcultuur in de stad? Wat zijn volgens u de grootste uitdagingen en wat brengt de toekomst voor Gent als architectuurstad? We selecteerden vier actuele uitdagingen die het uitgangspunt vormen voor rondetafelgesprekken: is er ruimte voor activisme? Voor een breed stadsdebat? Voor meer Gentse onderzoeksvraagstukken? Of meer architectuur programma? We nodigen voor elke tafel een vijftal ervaringsdeskundigen uit.

Kom en schrijf in voor hét trefmoment van de ontwerpsector in Gent.

Programma

  • 14:00 Verwelkoming
  • 14:15 Architectuurcultuur in Gent. Presentatie van het architectuurplatform
  • 14:40 Architectuurcultuur in andere steden. Getuigenissen van AIR Rotterdam en GRAS Groningen
  • 16:00 Vier break-outrooms met rondetafelgesprekken rond vier thema’s
  • 17:00 Round-up reflectie
  • 17:30 Outro door Filip Watteeuw, Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw
  • 17:45 Napraten met eten en drinken

BREAK-OUT ROOMS

1. ONTWERPEN VOOR GENT

Ontwerpopleidingen werken op Gentse cases, stadsdiensten werken op Gentse cases, musea werken op Gentse cases, kunstenaars en ontwerpers werken…. Hoe kunnen we ontwerpvraagstukken bekijken vanuit verschillende insteken en elkaars inzichten delen? Via lezingen, expo’s etc. Waar zit de meerwaarde, en hoe gaan we dat goed organiseren?

Moderatoren: Maarten Van den Driessche (UGent) / Sylvie Van Damme (KASK/HOgent)

2. STADSDEBAT

Hoe organiseren we het gesprek over stadsontwikkeling met de Gentenaars? Hoe capteren we alle stemmen? En hoe leggen we de complexiteit uit van stadsontwikkeling? Er zou naast een stadsbouwmeester een stadspedagoog moeten zijn. Methodes graag. En hoe kan het Architectuurplatform Gent helpen? Denk bvb rond case Hoogbouw, stadslandbouw, sociale huisvesting….

Moderatoren: Peter Vanden Abeele (Team Stadsbouwmeester Gent) / Sylvianne Van Butsele (sogent)

3. ACTIVISME

Hoe kunnen ontwerpers, stedenbouwkundigen, stadsmakers de stad herdenken? In Gent bestaan heel wat initiatieven: Jokerweek, Campus Atelier, De Koer, pandemisten, Over The Edges, binnenkort European Youth Capital…. Welke vormen van stedelijk activisme rond thema’s als betaalbaarheid, klimaatcrisis, gentrificatie, mobiliteit kunnen nog? En welke rol kunnen de partners binnen het Architectuurplatform Gent spelen in de toekomst? Hoe kunnen stedelijke organisaties dat omarmen zonder doodknuffelen? Hoe kan een zekere vorm van gedoogbeleid en kan het Architectuurplatform Gent een mediërende rol vervullen?

Moderatoren: Carl Bourgeois (KU Leuven) / Katrien Laporte (Design Museum Gent)

4. PROGRAMMATIE

Hoe kunnen deze initiatieven ingepland worden? Wat is he juiste medium voor iedere activiteit om een breder en gediversifieerd publiek te bereiken? Binnen de scope van de acht partners. Wordt een lezingenprogramma opgesteld? Hoe aan educatie doen? Hoe kunnen activiteiten geagendeerd worden?

Moderatoren: Hera Van Sande (Archipel) / Christine De Weerdt (STAM)