Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lezing

Tussen kunst en architectuur

Ciel Grommen - A practice of presence / The art of dwelling. Lezing samen met Maximiliaan Royakkers
Donderdag
15.12 2022
20:00

In samenwerking met:

Met de steun van:

Gent kent verrassend veel bottom-up initiatieven in de creatieve sector. Deze invalshoek werd tijdens de eerste Architectuurprijs Gent door vakjurylid Ciel Grommen bekeken. Zij werkt net op die grens tussen kunst en architectuur, vaak in samenwerking met anderen en toont haar werk.

Ciel Grommen House for Seasonal Neighbours

Ciel Grommen werkt op de grens tussen kunst en architectuur, vaak in samenwerking met anderen. Een regelmatige partner in crime is Maximiliaan Royakkers. Hun werk als duo bevraagt bestaande sociale, politieke en ecologische dynamieken op de drempel van artistiek onderzoek, onderwijs en ruimtelijke ontwerp. Zij nemen vaak complexe sociale contexten en verstoorde landschappen als uitgangspunt. Als ruimtelijk ontwerpers willen ze nieuwe verhalen verweven in bestaande contexten. Door uitgebreid veldwerk, ruimtelijke interventies en symbolische activiteiten, testen ze alternatieve manieren van in-de-ruimte-zijn.

“Verrassende verbindingen en grensoverschrijdende ontmoetingen zijn als de macht der gewoonte voor Ciel Grommen. In haar transdisciplinaire werk zoekt de Brusselse nieuwe sociale en culturele verschillen op, die bij de massa vaak leiden tot onbegrip en het afbrokkelen van solidariteit. Haar bieden ze vooral inspiratie en schoonheid. Ciels projecten starten vanuit het bewonen van een plek. Ciel meet zich als onderzoeker een nieuwe rol aan, observeert gewoontes en gebruiken, gaat relaties aan met bewoners en deelt het leven van elke dag met hen. Geen kritische afstand dus, eigen aan de onderzoeker. Wél een groot persoonlijk engagement. Met als resultaat werk op het snijvlak van beeldende kunst en architectuur.”
Birgit Van Asch

Ciel Grommen (°1989, Sint-Truiden)volgde haar opleiding architectuur aan de KU Leuven (2012) op met een Master in hedendaagse kunst aan het HEAD in Genève (2015). Haar werken zijn internationaal tentoongesteld, onder meer in Artsonje Art Center, Seoul; Live In Your Head Gallery, Genève; en Z33 in Hasselt. Maar nog vaker verschenen ze in de niet-institutionele context, zoals Petit Chateau, het asielcentrum in Brussel, de brievenbus van haar buurman of de Aldi parkeerplaats in Borgloon.

Maximiliaan Royakkers Le Paysage Ménagé


Ciel Grommen


Ciel Grommen Le Paysage Ménagé

Momenteel werkt Ciel aan een doctoraat in de kunsten waarbinnen zij onderzoekt wat het betekent om binnen onze hedendaagse ‘vloeibare samenleving’ te ‘wonen’: ergens, in een bepaalde, welomschreven context, halt houden en er de aandacht op vestigen. In tegenstelling tot hoe Martin Heidegger in 1951 ‘bewoning’ definieerde, gaat het hier om een vorm van wonen die niet altijd vredevol is, maar toch tot op zekere hoogte productief. Het onderzoek wordt gevoerd door plekken te bewonen die ons hedendaagse begrip van wonen uitdagen: plekken onder uitzonderlijk beheer, met bijzondere klimatologische omstandigheden, waar spanning heerst ten opzichte van de fluïde markt… Vervolgens worden sociaal-ruimtelijke praktijken ontwikkeld die tot doel hebben het hedendaagse denken uit te dagen door middel van een artistieke ervaring.

Maximiliaan Royakkers (°1988, Hasselt) opereert zijn veelzijdige ruimtelijke praktijk vanuit Brussel. In zijn werk engageert hij zich om onze huidige politieke, sociale en ecologische dynamiek via de ruimte te benaderen. Deze houding leidt tot output van diverse en steeds groeiende aard: gebouwen en interventies in de ruimte, maquettes en tekeningen, fotografie, installaties en performances, tentoonstellingen, schrijven en lezingen, studio’s en workshops, onderzoek… Hij werkt samen in een hecht netwerk van mensen, plaatsen en instellingen die projecten ontwikkelen tussen praktijk en onderzoek.
Maximiliaan verlengde zijn studies als architect aan de Universiteit van Leuven met een masters aan de Studio for Immediate Spaces aan het Sandberg Instituut Amsterdam. Hij levert regelmatig bijdragen aan tijdschriften en redactionele projecten (Accattone, Oase,…) en is betrokken bij onderwijs en lezingen (Universiteit Antwerpen, ULB La Cambre Horta, ULiège, Faculteit Architectuur van de Universiteit Leuven,…).

Sinds 2018 maakt Maximiliaan Royakkers deel uit Seasonal Neighbours (in 2017 opgericht door Ciel Grommen), een langdurig onderzoeksproject naar seizoensarbeid in de landbouwsector.

Groepstentoonstelling RADIATOR

Op 2 december 2022 opende de tentoonstelling RADIATOR in 019, Dok-Noord. Deze groepstentoonstelling i.s.m. de met JUBILEE geassocieerde kunstenaars Clémentine Vaultier en Ciel Grommen & Maximiliaan Royakkers. Zij delen hun onderzoek Atlas van Ovens, een lopend gezamenlijk onderzoeksproject over containers van warmte. Hoe en wat stoken we, met wie delen we de resulterende warmte? De kunstenaars onderzoeken hoe deze infrastructuren niet alleen materie, maar ook onze relaties met gemeenschappen en gebieden kunnen transformeren. Een deel van de tentoonstelling is gewijd aan een verzameling kunstenaarskachels en verwarmingssystemen als concrete metaforen voor het samenbrengen van mensen tijdens de tentoonstelling. In het gebouw (zelf een ‘geperforeerde’ architectuur) zal het ene na het andere verwarmingssysteem werken, waardoor de warmtebron gedurende de hele winter wordt verplaatst.

Lees er meer over op de site: RADIATOR | JUBILEE