Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lezing

Ode aan het Karus project

Meedenken over de toekomst van dit project!
Donderdag
08.09 2022
20:00
Het Kanunnik Triest Plein in KARUS Melle

In samenwerking met:

Met de steun van:

De toekomst van het wereldwijd gerenommeerde psychiatrisch centrum KARUS staat ter discussie. Waar liggen de grenzen in het al dan niet behouden van een gebouw? Binnen het kader van Open Monumentendag vullen we de avond met lezingen, gesprekken en overpeinzingen met architectuurfilosoof Gideon Boie, directeur Herman Roose en architect Jan De Vylder.

Filip Dujardin

Het Kanunnik Triest Plein in KARUS Melle spreekt al enkele jaren tot de verbeelding. Een gebouw in afbraak werd in 2016 open gesteld als monumentale buitenruimte naar een ontwerp van architecten De Vylder Vinck Taillieu. Het plein geniet internationale erkenning en wint vele prijzen. De projectdefinitie was een onverwachte vluchtlijn in een participatief proces opgestart in 2014 onder leiding van BAVO. Psychiaters, directie, personeel én patiënten bogen zich over de vraag naar het psychiatrisch centrum van de toekomst. Vandaag is de toekomst van het plein zelf onderwerp van discussie. Scenario’s variëren van restauratie tot inkrimping. Nu de toekomst nog open ligt, nodigt Archipel iedereen uit om op 8 september mee na te denken over de unieke geschiedenis van het plein. Dit in het gezelschap van architectuurfilosoof Gideon Boie, directeur Herman Roose en architect Jan De Vylder.

Lees meer in het artikel geschreven door Gideon Boie: Ode aan het Caritas project – BAVO

Filip Dujardin Het Kanunnik Petrus Jozef Triestplein op het terrein van Karus (voorheen psychiatrisch centrum Caritas) in Melle is ontstaan als resultaat van een onderzoek van BAVO naar het psychiatrisch centrum van de toekomst. Na gesprekken met alle gebruikers van het centrum werd het Sint-Jozef gebouw midden op de campus van sloop gered en naar een ontwerp van architecten de vylder vinck taillieu getransformeerd tot een activiteitenzone voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Het moest een plek worden zonder specifieke functie, opdat de gebruikers van de campus de onbepaalde ruimte naar wens zelf zouden kunnen invullen. De monumentale ruïne werd door de architecten gestript en waar nodig gerepareerd. Daarnaast werd een aantal vloeren deels weggesneden en een reeks kassen, een boom en lantaarnpaal toegevoegd. De bestaande veranda aan de voorkant van het gebouw is aan de achterkant gespiegeld; een nieuwe plint strekt zich rondom het gebouw uit en verzacht de overgang tussen binnen en buiten.

Sereh Mandias

(Tekst VAi)

BAVO is een onderzoekscollectief dat zich richt op de politieke dimensie van kunst, architectuur en stedenbouw. BAVO werd in 2001 opgericht door architect-filosofen Gideon Boie (Brugge, 1975) en Matthias Pauwels (Brugge, 1975) met de ambitie een hybride praktijk op te zetten die kunst, architectuur en stedenbouw kritisch onderzoekt vanuit het perspectief van de politieke filosofie. Gideon Boie en Matthias Pauwels studeerden beiden architectuur (KU Leuven Sint-Lucas Gent) en filosofie (Erasmus Universiteit Rotterdam). Beiden deden gedurende enkele jaren onderzoek aan de afdeling Theorie van de Jan van Eyck Academie in Maastricht.

In de loop der jaren heeft BAVO de functie van kritiek verlegd door onderzoek te produceren dat actief ingrijpt in artistieke, architectonische en stedelijke praktijken. BAVO onderzoekt hedendaagse praktijken (in kunst, architectuur en planning), schrijft erover, exposeert het onderzoek, geeft er les over, en geeft (ongevraagd) advies. Sinds 2009 doceert en onderzoekt Gideon Boie aan de faculteit Architectuur van de KU Leuven. Matthias Pauwels is postdoctoraal medewerker aan het departement Filosofie van de Universiteit van Johannesburg.

Onderzoeksthema’s zijn onder meer de herstructurering van probleemwijken, de verankerde rol van kunstenaars en architecten in stedelijke ontwikkelingen, het nieuwe engagement binnen de architectuur, de hype rond de creatieve stad, de neoliberalisering van de stedenbouw in de EU, euregionale grensoverschrijdende ontwikkeling, humane gevangenisarchitectuur, zorgarchitectuur, de ontmanteling van de psychiatrische kliniek, de architectuur van de commons, de mogelijkheid van architecturaal activisme, en meer. Rode draad is het kritische engagement met hedendaagse praktijken en discoursen in kunst, architectuur en stedenbouw.

BAVO is een cultuurproducent, die projecten initieert op basis van eigen onderzoeksinteresses, schrijft over kwesties die het urgent acht, en opereert in het kader van artistiek-creatieve dienstverlening.

(tekst website BAVO)