Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Varia

Inspirium

Imagine Architecture
Dinsdag
13.09 2022
13:00
Online streaming
vanuit het Elisabeth Center
2018 Antwerpen

In samenwerking met:

Met de steun van:

Hoe kan jij als hedendaagse architect je stempel drukken op de maatschappij van de toekomst, en dit op een originele en verantwoorde manier? Tijdens het gevarieerde onlineprogramma met zes vooruitstrevende architecten, ontdek je hun passie voor architectuur, hun uitdagingen en oplossingen.Design Express en Archipel organiseren Inspirium: Imagine Architecture

Op 13 september brengen Design Express en Archipel “Inspirium: Imagine Architecture”, een uniek inspiratie-event door en voor architecten waarin passie voor architectuur centraal staat.

Terwijl de wereld doordraait in verandering, creëren we ruimte om te inspireren. Ontdek waar onze zes gastsprekers-architecten hun creativiteit halen om de grenzen van vorm en materialiteit te verleggen.

Inspiratie betekent letterlijk inademing, het opzuigen van lucht naar de longen. In de omgangstaal wordt inspiratie gebruikt als synoniem voor ideeën hebben, bezieling en ingeving.

Bij de klassieke Griekse filosofen werd inspiratie beschouwd als iets van goddelijke aard. Volgens Plato, de leerling van Socrates, is inspiratie een middel om tot dieper inzicht te komen.

Inspiratie is iets wat ons vult met vreugde, waar we blij van worden, wat ons drijft. Waar we letterlijk in onze borstkas van vervuld kunnen raken. We voelen soms letterlijk de inademing van ideeën. Het fysisch ervaren van een verlicht moment.

Inspiratie opent deuren, legt verbanden, triggert ons associatief denkproces. Inspiratie kan overal uitgehaald worden: uit het dagdagelijkse leven, uit kunst, uit de natuur, uit muziek, … alles kan inspiratie zijn. Een gebeurtenis, een herinnering, een foto, een geur, … er is geen eenduidige pad of systeem… alles kan bron van inspiratie zijn en iets voeden dat tot een persoonlijke bezieling kan leiden.

Inspiratie voedt het creatieve proces. Elke architect beschikt over een immense, interne bibliotheek aan ervaringen, beelden, reizen, herinneringen, emoties, ideeën, associaties, … In het creatieve proces ontstaan uit deze talrijke lagen in het onderbewustzijn onverwachte verbindingen, linken of aanzetten tot een bijzonder, eigen idee. We duiken even mee in deze rijke wereld van inspiratie.

De zes gastsprekers zijn Els Kuypers (OSAR), Daan Bruggink (Orga), Bart Hollanders (Eagles of Architecture), Benjamin Denef (DMOA), Jeroen Dirckx (KCAP) en Johannes Robbrecht (Robbrecht en Daem).We vroegen hen om dieper in te gaan op de vraag “What will you add to the future of architecture?”. “De mens” vormt de rode draad doorheen hun verscheiden verhalen.

Met het event INSPIRUM wensen we op 13 september een uniek inspiratie-event organiseren door en voor architecten waarin passie voor architectuur centraal staat.