Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lezing

Luwte

Over (het recht op) zijn in de publieke ruimte
Donderdag
12.12
20:00
Theater Tinnenpot - Beckettzaal
Tinnenpotstraat 21
9000 Gent

 

Met de steun van:

Geert Peymen en Pleuntje Jellema (NL)
New South (FR/B)

Als laatste lezing van werkjaar 2024 kijken we naar de gastvrijheid van de publieke ruimte. We besteden aandacht aan de individuele beleving van ruimte en de nood aan verstilling van haar gebruikers. We tonen deze avond praktijken die dit meenemen in het ontwerpproces en daardoor radicaal andere keuzes maken en het architectuurdiscours uitdagen.

Guy Livingstone

Het boek ‘De Luwteplek’ van Geert Peymen en Pleuntje Jellema is het resultaat van een onderzoek naar ruimtelijke parameters die de publieke ruimte in de stad tot plaatsen van stilte, rust en verstilling maken. Het begrip ‘luwte’ – als een plek in de rivier waar de stroming geen vat op heeft – staat symbool voor wat een stilteplek binnen een stedelijk landschap kan betekenen. De luwteplek, als een nieuwe typologie, kan de stad van de toekomst mee vormgeven. De nadruk op ervaring, op het ‘zijn’ in de publieke ruimte vinden we terug bij het bureau NEW SOUTH, een studio voor architectuur, stedenbouw en antropologie gevestigd in Parijs en Brussel. Ze citeren graag bell hooks uitspraak “We put the margin at the centre” en stellen zich de vraag hoe gastvrijheid wordt uitgebreid naar de marges, hoe andere stemmen gehoord kunnen worden en (publieke) ruimte krijgen in de stad? Op het snijvlak van onderzoek en praktijk houden zij zich bezig met gebieden in spanning, met een focus op kwetsbare lichamen en kwetsbare plekken.

Geert Peymen en Pleuntje Jellema

Guy Livingstone


Pleuntje Jellema


Geert Peymen

Meriem Chabani, New South

New South


Antoine Guerin


Matthieu Torres