Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Reis

Nederland

Amsterdam, Den Haag & Almere en omgeving
13.05 14.05 1988
Amsterdam, Den Haag & Almere
Nederland

In samenwerking met:

ArchitectenUnie

Reis Nederland met bezoek aan De Haag, Voorschoten, Amsterdam, en Almere

Tweedaagse architectuurreis naar Den Haag, Voorschoten, Amsterdam, Haarlem, Almere, mede georganiseerd door ArchitectenUnie (AU).

Bebouwing van het voorterrein van de openluchtschool aan de Cliostraat te Amsterdam – Jan Duiker
Deze bebouwing werd door het Bestuur der Vereniging als voorwaarde gesteld bij de inwilliging van de eisen van de Commissie Zuid, dat de school op een binnenterrein zou worden geplaatst, aangezien anders geen grond beschikbaar kon worden gesteld. Deze eis van het schoolbestuur was gebaseerd op de noodzakelijkheid aan het Zuidfront een lagere bebouwing te” maken met het oog op de zoninval. Zo ontstond een gebouwtje bevattende op de begane grond een conciërgewoning, waarboven een woning voor het hoofd der openluchtschool.

Voorts werd op de verdieping een handenarbeidlokaal gebouwd, met een (ter wille van de aansluiting) geëiste hoger opgaande bebouwing, welke nu is benut voor het aanbrengen vaneen houtzoldertje. De sloydklasse is elektrisch verwarmd, een weliswaar dure verwarming, doch die enig aanbeveling verdient wegens de kortstondigheid der lessen. Bovendien warmt een dergelijke glazen ruimte onmiddellijk aan, zodat hierin een economische factor is gelegen. Onder dit lokaal bevindt zich een rijwielenbergplaats. Het werk werd uitgevoerd door de Nationale Beton- en Bouwmaatschappij.

Apolloscholen – Herman Hertsberger
Montessorischool en Willemsparkschool, Herman Hertzberger
Deze beide scholen kwamen voort uit hetzelfde ruimteprogramma, dat door de overheid werd toegewezen. Ontwikkeld vanuit een gemeenschappelijk bouworde als tweeling, als het ware als één gebouw, vertonen ze grote overeenkomsten. Als gevolg van hun afwijkende situering en de daardoor anders georiënteerde erkerramen van de lokalen, maar ook daar afwijkende inzichten van beide scholengemeenschappen, zijn er echter ook grote verschillen tussen de beide bouwblokken. Deze zijn echter steeds met dezelfde bouwkundige middelen opgelost, zodat er een grote coherentie in constructie en vorm bestaat tussen de elementen, waaruit beide eenheden zijn opgebouwd. Er is hier niet alleen sprake van een gemeenschappelijk vocabulaire, maar, zoals elke afzonderlijke oplossing als het ware een vervoeging is van een gemeenschappelijke stam, ook van één grammatica.

Het structuurprincipe kan in twintig knooppunten worden samengevat, die zich laten classificeren, afhankelijk van wat men eruit wil lezen, als bijv. binnen – buiten; skelet of consequentie van invulling met metselwerk, kozijnen, staalwerken; overtstek, normaal of vergroot; balkkruising of T-aansluiting. Tussen alle elementen bestaat een soort familieverwantschap, wat tot gevolg heeft, dat bij het ontwerp van elk punt steeds de consequenties voor alle andere punten werden betrokken en deze dus zo werden teruggekoppeld naar elk der afzonderlijk oplossingen.

Reisbegeleiding: arch. José Depuydt (AU)

Programma

D1

Zeeland
Dienstgebouw Stormvloedkering Oosterschelde Neeltje Jans – Wim Quist
Spijkenisse
Metrostations – Carel Weber
Rotterdam
De Unie – Jacobus Johannes Oud
Maritiem Museum Prins Hendrik – Wim Quist
Rondrit om & in Rotterdam
Kralingse plas
Dubbele Patiowoning – OMA
Waterdruppels
Bergpolderflat
Vogel voor het Centraal Station
Kantoorgebouw Willemswerf / Nedlleyd Huis
Wandeling Oude Haven, Groenendaal

D2

Rotterdam
Rotterdamse Schouwburg – Wim Quist
Haarlem
Van Nellefabriek – Johannes Brinkman & Leendert van der Vlugt, 1930
woonwijk Van Spangen
Den Haag
Nederlands Dans Theater – OMA, 1980-87
stadsvernieuwende woningbouw – PRO
Woningbouw Papaverhof – Jan Wils, 1922
Gemeentemuseum – Hendrik Petrus Berlage, 1935
Onderwijsmuseum – Wim Quist
Ruimtetheater – Wim Quist
Amsterdam
Openluchtscholen – Jan Duiker & B.Bijvoet
Apolloscholen – Herman Hertzberger
Betondorp

D3

Amsterdam
Nieuwmarktbuurt
Muziektheater (Stopera) – Holzbauer & Dam
Naarden
Vestigingsstadje
Almere
Stadhuis – Cees Dam
Experimentele tijdelijke woningen De Fantasie
Centrumpassage – LRR
Haven
Bejaardentehuis De Overloop – Herman Hertzberger
Politiebureau – OMA
Woningbouw De Werven – J. Van Stigt