Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Bezoek

Geo Graphics

Daguitstap naar Brussel
Zaterdag
11.09 2010
10:30

We bezoeken David Adjaye’s Geo-Graphic tentoonstelling in Bozar. Nadien bezoeken we het Broncks Theater van MDMA – Martine De Maeseneer en Het Rits – Erasmushogeschool Brussel van VBM architecten.

Geo-Graphics

Maar liefst 17 Afrikaanse landen vieren dit jaar 50 jaar onafhankelijkheid. Verjaardagen vormen een uitstekende gelegenheid om terug te blikken en meteen ook te kijken naar wat de toekomst in petto heeft.

Geo-graphics, de hoofdtentoonstelling van Visionair Afrika, combineert deze dubbele blik. Heel wat stukken uit Belgische publieke en museale etnografische verzamelingen (200-tal topstukken uit het Museum van Tervuren) worden voor het eerst belicht vanuit het huidige culturele leven in Afrika. Ze gaan dedialoog aan met de culturele dynamiek die vandaag in Afrika heerst.

Curator met dienst is de wereldvermaarde architect David Adjaye. Zijn foto’s van Afrikaanse steden laten zien hoe de natuurlijkeomgeving vandaag inwerkt op de culturele productie. De toeschouwerkan de tentoonstelling vanuit vier gezichtspunten bekijken: etnografischestukken, nieuwe kunstwerken, het platform van kunstencentra en de kijk van de curator.

Adjaye maakte de tentoonstelling samen met Anne-Marie Bouttiaux van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren,met Koyo Kouoh en Nicola Setari.

Archipellid Bart Canfyn, lic. diplomatieke wetenschappen, gedelegeerd bestuurder van SumResearch en in die hoedanigheid medewerker aan de tentoonstelling wil ons in- en rondleiden en de visie en werkwijze van Adjaye verduidelijken.

Het Broncks theater.

van Martine de Maeseneer Architects MDMA

Bij een theater dat al zolang ijvert voor een eigen plek, kan het uiteindelijke gebouw weinig anders dan deze lange tocht weerspiegelen. Martine de Maeseneer Architects (MDMA) is vanaf de eerste stappen aanwezig geweest bij de zoektocht, het debat, de reflectie en het ontwerp. Het bouwwerk dat is ontstaan uit deze lange samenwerking, is duidelijk bediscussieerd en beredeneerd. Dit heeft echter geen uitgeknepen futloos gebouw opgeleverd, maar een volwassen ontwerp dat zich bewust is van de mogelijkheden en limieten van flexibiliteit en context. ( tekstfragment uit de Architect, nummer 7-8, 2009, p54-56.)

MDMA is geen veelbouwer.

De praktijk beweegt zich tussen 'ge-theorizeer' en 'ge-realiseer'. Hoe kunnen we verscheidenheid ('differance' met een a) in onze praktijk inbouwen als een zichzelf instandhoudende machine ? Het is (ook) een vraagstuk over quantiteit, maar dan van een andere orde.Hiertoe zijn we op zoek gegaan naar een medium dat, in tegenstelling tot de architectuur,niet vooringenomen is met vorm, beeld, met gestalte geven. Als motto hanteren we dat 'context' alleen niet volstaat, dat projecten op zijn minst conceptueel moeten ogen, dat ze moeten ingebed zijn in tekst. Wat zich aanvankelijk vrij spontaan manifesteerde als kanttekeningen hebben we gaandeweg uitgediept en uitgebreid naar een autonoom opererende taal. Binnen onze praktijk wordt doorlopend gezocht naar een uitgebreid veld van 'patronen', 'motieven', 'logos', 'plots', 'timbres'. Woorden met een architecturale weerklank - die uiting zijn van een brede sociale, culturele en politieke bewogenheid en bevlogenheid. Dit soort van (in)directheid werkt. (bron: MDMA)

Het Rits - Erasmushogeschool Brussel

van VBM-architecten - BOGDAN & VAN BROECK ARCHITECTS.

nu opgesplitst in BOGDAN & VAN BROECK ARCHITECTS en LAVA architecten

In oktober 2008 is de nieuwe campus van het RITS in gebruik genomen. Deze school voor audiovisuele en dramatische kunsten en technieken vond onderdak in drie panden aan de Dansaertstraat. Twee werden gerenoveerd, een derde werd nieuw gebouwd. De nieuwbouw combineert glas met luiken in staalraster. Door het overnemen van de ritmes en verhoudingen van de omgevende 19de eeuwse gevels past het mooi in het straatbeeld. Achter de glazen gevel krijgen de luchtige lokalen een vervolg in een centrale binnentuin met verschillende niveaus en een groot terras. (tekst Vai - dag van de architectuur 2009)

Programma

Ieder gaat op eigen kracht naar Brussel

10u30

Afspraak aan de ingang BOZAR. (vlakbij het Centraal Station)

10u30 -12u30

Bezoek tentoonstelling GEO-graphics onder begeleiding van Bart Canfyn.

12u30-14u00

wandelen naar Dansaertstraat en vrije lunch in die omgeving.

14u00

bezoek BRONCKS onder begeleiding van Martine de Maeseneer.

15u45

bezoek aan RITS – Erasmushogeschool

onder begeleiding van een medewerker van BOGDAN & VAN BROECK ARCHITECTS

17u00

afsluiting van programma met een koffie of thee of pint in een typisch Brussels café…