Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Tentoonstelling

Maakbaarheid van de stad

Le Corbusier/Chandigarh : : Kortrijk/Eurometropool
06.10 08.12 2013

In samenwerking met:

Met de steun van:

Deze tentoonstelling toont het achtergrondverhaal en de evolutie van de modernistische stad Chandigarh, het reële leven in moderniteit via prachtige foto’s, en laat de Archipelreizigers aan het woord over hun ervaringen en visies.

Arnout Fonck De laatste twintig jaar zijn alleen al in Azië 400 nieuwe steden uit de grond gerezen. Eén van de eerste was Chandigarh in India, in de jaren ‘50 ontworpen door Le Corbusier. Modernisten als Le Corbusier geloofden in de maakbaarheid van de maatschappij via architectuur en planning. In zestig jaar tijd evolueerde deze utopische stad van 0,5 naar 1,1 miljoen inwoners.
Deze expo toont de evolutie van Chandigarh. Was het een geslaagd experiment? Is maakbaarheid van steden een illusie en hoe anders gebeurt dat hier en nu?
De expo slingert van Chandigarh naar de Eurometropool Lille, Kortrijk, Tournai en van Le Corbusier naar reflecties van Belgische architecten.

Arnout Fonck

Archipel trok naar Indië met 130 (voornamelijk) architecten om de maakbaarheid van deze stad te zien, te voelen, te ervaren, te evalueren. Was het een geslaagd experiment? Heeft het experiment de Indische cultuur begrepen? Heeft het impact gehad op de verdere evolutie van de stad? Wat is er van de ambities geworden? Is het een unieke, utopische stad met een opmerkelijk architecturaal erfgoed voor de mensheid?

Arnout Fonck

Met de snelgroeiende wereldbevolking ontstaan er nieuwe noden, nood aan nieuwe vormen van wonen, van zelfvoorziening, … Bijgevolg wordt het reflecteren over de kwaliteiten van een stad ontzettend belangrijk!

Onze expo toont het achtergrondverhaal en de evolutie van de modernistische stad Chandigarh, het reële leven in moderniteit via prachtige foto’s, en laat de Archipelreizigers aan het woord over hun ervaringen en visies.
Parallel met deze expo belicht de stad Kortrijk en Intercommunale Leiedal de maakbaarheid van hun stad en regio.

Arnout Fonck

de MAAKBAR

Onze tentoonstelling kadert binnen ‘de MAAKBAR’, een open platform initiatief omtrent ‘maakbaarheid’ in de Budafabriek te Kortrijk. Vijf expo’s en tal van workshops voor actieve burgers, ontwerpers, ondernemers en kunstenaars onder één dak. ‘de MAAK BAR’ toont en vertelt verhalen over co-creatie van producten, maakbaarheid van steden en gebruik van nieuwe materialen. Er is werk te zien van onder meer Christien Meindertsma, Honore d’O, Sophie De Somere, Caro Van den Hole en Le Corbusier. Uiteraard is de Maakbar ook een bar, maar den eentje uit de duizend inclusief pop-up shop.

Kunstencentrum Buda

Europalia 2014

Onze tentoonstelling kadert eveneens binnen Europalia India 4/10/2013 – 26.01.2014. Het 24ste festival brengt India naar het hart van Europa. Vier maanden lang kan je dit mysterieuze en fascinerende land ontdekken, waar verschillende culturen voortdurend in dialoog staan en een ongeziene creativiteit voortbrengen. Europalia.India vertaalt de immense culturele rijkdom van India in een multidisciplinair programma met tentoonstellingen, concerten, dans- en theatervoorstellingen, film edm.