Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lezing

Maxwell Fry & Jane Drew in Chandigarh

Door Iain Jackson (GB)
Dinsdag
26.11 2013
20:00
Budafabriek - derde verdieping

In samenwerking met:

Met de steun van:

In Chandigarh ontwierpen zij tal van woningtypes, evenals baanbrekende schoolontwerpen, hogescholen, ziekenhuizen e.d.m.. Post-Chandigarh schreven ze nog twee boeken over tropische architectuur.

Naar aanleiding van onze tentoonstelling ‘Maakbaarheid van de stad: Chandigarh / Le Corbusier’ in de Budafabriek te Kortrijk, organiseert Archipel een lezing door Iain Jackson (Universiteit van Liverpool). Iain Jackson finaliseerde net het manuscript van een boek getiteld ‘Maxwell Fry and Jane Drew: Modernism in the Tropics’

Maxwell Fry en Jane Drew waren twee markante persoonlijkheden voor de Britse architectuur in de twintigste eeuw. Hoewel heel instrumenteel bij de invoering van de moderne architectuur in het Verenigd Koninkrijk, zijn ze misschien wel het meest bekend om hun werk in de tropen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog realiseerden ze in West-Afrika talloze projecten in opdracht van de Britse koloniale overheid, vooral op het gebied van onderwijs en huisvesting. Ze verwierven bekendheid door hun bouwhandleiding ‘Village Housing in the Tropics’. Dit bepaalde de koers van het grootste deel van hun toekomstige werk. Ze bouwden woningen en ziekenhuizen voor oliebedrijven in het Midden-Oosten en trokken vervolgens naar India, waar ze samen met Le Corbusier gedurende drie jaar werkten aan het Chandigarh project. In Chandigarh ontwierpen zij tal van woningtypes, evenals baanbrekende schoolontwerpen, hogescholen, ziekenhuizen e.d.m.. Post-Chandigarh schreven ze nog twee boeken over tropische architectuur. Drew en Fry werkten samen met Geoffrey Bawa in Sri Lanka en ontwierpen belangrijke projecten in Mauritius en Singapore. Ze ontwikkelden ook een succesvolle praktijk in het Verenigd Koninkrijk, hoewel hun latere werk enigszins overschaduwd werd door architecten als de Smithsons en James Stirling, en ze geen gelijke tred konden houden met de veranderingen in de naoorlogse Britse architectuur.
Chandigarh Art Gallery

In deze lezing komt de focus te liggen op hun periode in Chandigarh. Le Corbusier ontwierp in de jaren vijftig het stramien van de stad. Hij voorzag in een structuur en in infrastructuur. Voorts concentreerde hij zich op het Capitool, het administratieve hart van de nieuwe stad, omdat hij besefte dat een stad monumenten nodig heeft waarrond een stad zich kristalliseert. Het stedelijk weefsel liet hij invullen. Het merendeel van de gebouwen binnen de stad werd ontworpen door zijn neef Pierre Jeanneret, en door het architectenkoppel Fry en Drew, geassisteerd door een team van Indische architecten en planners.

Ida Kar Iain Jackson zal inzoomen op de woonprojecten van Fry en Drew, met bijzondere aandacht op sector 22 en 23. Voorts komen de scholen, de herbergen en commerciële architectuur in Chandigarh aan bod, waar Fry en Drew de tropische architectuur herdachten. Tenslotte zal hij ingaan op de bijdrage van Jane Drew aan de gezondheid, hygiëne en opvoeding in Chandigarh.

Voor en na de lezing is er mogelijkheid tot het bezichtigen van de tentoonstelling ‘Maakbaarheid van de stad’. U kan nagenieten in de bar van de Budafabriek bij een drankje!