Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Tempelhof 21, 8000 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lezing

Stephen Taylor (UK)

Buildings are not alone
Donderdag
19.03 2015
20:00

Met de steun van:

Taylor is een architect die erin slaagt alledaagse ervaringen op te waarderen door eenvoudige, inventieve ingrepen op gebied van ruimtelijke planning, vorm en materiaal. Deze aanpak reikt voorbij de site van het gebouw tot in het publieke domein om aan de ruimere omgeving een enorme meerwaarde te bieden.

Stephen Taylor is een architect die erin slaagt alledaagse ervaringen op te waarderen door eenvoudige, inventieve ingrepen op gebied van ruimtelijke planning, vorm en materiaal. Deze aanpak reikt voorbij de site van het gebouw tot in het publieke domein om aan de ruimere omgeving een enorme meerwaarde te bieden.

De rijke gelaagdheid van privaat naar publieke ruimte maakt dat zijn projecten mede het stedelijke weefsel rond zijn projecten beïnvloeden. Met een voortdurend engagement voor de sociale dimensie van architectuur, erkent het bureau het collectieve proces waarbij gebouwen en steden deel uitmaken van een economisch, sociaal en cultureel continuüm. Binnen zijn interesses ligt een grote bezorgdheid voor het directe emotionele effect dat architectuur kan hebben door zijn fysieke en picturale aanwezigheid, door keuze van materialen en constructieve directheid. Hij streeft naar een architectuur die consensueel en toch katalytisch, alledaags en toch dramatisch is. Taylor spitst zich toe op de kunst duurzaam te bouwen en op het onderzoeken van nieuwe technologieën in het bouwproces, die enerzijds aan de verwachtingen van de bouwheer op vlak van ruimte, licht en openheid tegemoet komen, maar anderzijds ook aan de economisch efficiënte inzet en verantwoordelijkheid voor het milieu. Zijn werk reikt van Schotland, over Engeland, naar Frankrijk, België en Zwitserland.