Archipel

Beleef architectuur!

Lezing

Jan Gehl (DK)

Een stedelijke visionair

De invloedrijke Deense architect en professor Jan Gehl komt spreken over zijn aanpak en theoretisch achtergrond. Binnen zijn onderzoekscel aan de School of Architecture te Copenhagen heeft Jan Gehl een unieke werkmethode ontwikkeld waarbij de prioriteiten van bewoners het uitgangspunt zijn voor het planningsproces van de stad. De studie van het menselijk welbehagen ligt bij Gehl aan de basis van een strategisch plannings- en ontwerpproces: met zijn bureau ontwikkelde hij een specifieke onderzoeks- en mappingsinstrument dat aangeeft hoe bepaalde stadsgebieden kunnen gebruikt worden.

Jan Gehl maakte internationaal naam met de publicatie van het boek ‘Life Between Buildings’ (1987), waarin hij beschrijft hoe kleine verbeteringen de stad Kopenhagen in 40 jaar tijd geleidelijk hebben getransformeerd, van een autogerichte naar een voetgangersgerichte stad. De Strøget zone in Kopenhagen, een van de grootste autovrije zones in Europa, kan beschouwd worden als het resultaat van Gehls werk.

Even invloedrijk is zijn boek ‘Cities for People’ (2010), waarin de vraag hoe we steden kunnen vormgeven als prettige leefomgeving voor haar inwoners centraal staat: een omgeving met een menselijke schaal (‘stad op ooghoogte’) die uitnodigt om te lopen, fietsen, verblijven en spelen en met aandacht voor levendigheid, veiligheid, duurzaamheid en gezondheid. Gehl betoogt dat veel steden in de laatste decennia vooral ingericht zijn op het faciliteren van de auto. De beleving door de mens kreeg veel te weinig aandacht. De praktijkvoorbeelden zijn van steden vanuit de hele wereld.

Inmiddels is Gehl wereldwijd actief. In 2004 voerde hij een studie uit over de kwaliteit van de publieke ruimte in Londen en in 2007 werd hij door het Department of Transportation van de stad New York gevraagd verbeteringen voor voetgangers en fietsers voor te stellen. Gehls werk werd gelauwerd met een reeks internationale onderscheidingen, waaronder de Patrick Abercrombie Prize for Exemplary Contributions to Town Planning (IUA) en een eredoctoraat van de Heriot-Watt University in Edinburgh.

Lezing

Wanneer?

wo 20 Mei 2015 20:30

Waar?

Concertgebouw Brugge
't Zand 34
8000 Brugge

In samenwerking met:

Met de steun van: