Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Tempelhof 21, 8000 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lezing

ampe.trybou architecten

Over eigen werk
Donderdag
26.11 2015
20:00

Met de steun van:

Ampe.Trybou streeft een vernieuwende, creatieve, nuchtere architectuur en stedenbouw/natuur na (omdat elke architectuur een context heeft die er onlosmakelijk mee verbonden is) door het voortdurend in vraag stellen van zekerheden en randvoorwaarden.

Het jong, gedreven en dynamisch bureau uit Oudenburg. Ampe.Trybou, opgericht in 2006 door Frederiek Ampe en Lies Trybou, streeft een vernieuwende, creatieve, nuchtere architectuur en stedenbouw/natuur na (omdat elke architectuur een context heeft die er onlosmakelijk mee verbonden is) door het voortdurend in vraag stellen van zekerheden en randvoorwaarden. Belevingswaarde, leef- en/of woonkwaliteit, verschijningsvorm en beeldwaarde zijn het uitgangspunt voor elke zoektocht. Ze houden van het opzoeken van de marges, van het zoeken naar openingen binnen veelal strenge randvoorwaarden. Het resultaat is een gebouw of een plek; universeel en het alledaagse overstijgend – ambitieus zelfs – en tegelijk nederig en dienend, persoonlijk herkenbaar, telkens weer.