Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Tempelhof 21, 8000 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Debat

Radicale Democratie

Spatial Series #2
Woensdag
30.11 2016
19:30

In samenwerking met:

Met de steun van:

Stel dat iedereen mede-eigenaar kan worden van een stukje architectuur. Samen bepalen we de vorm en inhoud van deze ruimte. Zo ontstaat een common ground, een open en polyvalente ruimte waar iedereen voorstellen kan doen.

Spatial Series is een reeks van debatten in het kader van 33 YEARS OF SPACE.
Hoe ontstaat en verandert een ruimte wanneer die commons wordt? Stel dat iedereen mede-eigenaar kan worden van een stukje architectuur. Samen bepalen we de vorm en inhoud van deze ruimte. Zo ontstaat een common ground, een open en polyvalente ruimte waar iedereen voorstellen kan doen. Samen met Michel Bauwens, met experten en burgers formuleren we een radicaal democratisch model voor bouwen volgens de commonsideologie, concreet, getest en onderzocht.​

We starten met een keynote door Michel Bauwens. Vervolgens krijgen we een kritische round up van de workshop Radical Democracy die plaatsvindt van 16u tot 18u. (Meer over de workshop vind je: hier) Tenslotte stellen a2o architecten hun plan voor dat ze maakten voor Timelab.​ Hierna volgt een debat gemodereerd door Jan Boelen over het radicaal democratisch model, over beslissingsstructuren en de rol van de overheid bij commonscreatie.

Common ground: verschilt van openbaar domein en van privédomein en wordt gekenmerkt door een gedeeld eigenaarschap enerzijds en een open programmatie van de ruimte anderzijds. Hoe gaan we dit organiseren en welke infrastructuur emergeert vervolgens uit deze processen?

Radical Democracy: Chantal Mouffe en Ernesto Lacau beschrijven dat sociale en politieke verandering enkel mogelijk zijn door een radicale nieuwe invulling van democratie. Naast vrijheid en gelijkheid is inclusiviteit essentieel. Kan architectuur en stadsontwikkeling inclusief zijn? Kunnen we verschillen omarmen en ze een gelijke stem geven in een nieuw radicaal democratisch model?

De cooperatieve structuur met sociaal oogmerk, handelend volgens de ICA principes : hanteert andere grondbeginsels dan haar private of publieke tegenhangers. Met een democratische beslissingsstructuur en gedreven door sociale en ecologische waarden, emergeert een heel andere hack-bare architectuur.

Spatial Series: is een reeks debatten over architectuur als metafoor voor sociale transformatie. Over infrastructuur als een vorm van disectonomie van de oude norm. Over bouwen als een uitnodiging voor hack-bare architectuur. De lezingenreeks vindt plaats ihkv een bouwproject genaamd 33 years of space (33yearsofspace.org). De titel verwijst naar de duur van de erfpacht op een stuk grond dat de stad ter beschikking stelt te Gentbrugge. Hier bouwt Timelab cvba omdat deze open coöperatie de mogelijkheid biedt om de infrastructuur ook daadwerkelijk in mede-eigenaarschap van de gebruiker en andere stakeholders te geven.

33 years of space: is een bouwprotocol voor een samenleving in beweging. Het protocol omschrijft een programma dat kan groeien en inkrimpen volgens relatieve grootorde.

OVER TIMELAB
Timelab is een stadslabo voor nieuwe samenwerkingsmodellen. Timelab geeft voorbeelden van kleine en grote verandering. Deze inspireren, vragen om dialoog en zetten aan tot nieuwe perspectieven. Timelab biedt tijd, ruimte en reflectie aan kunstenaars, ontwerpers, makers, wetenschappers en iedereen die wil meewerken aan een samenleving in beweging. Timelab biedt een open lab voor het ontwikkelen van digitale prototypes, co-creatie projecten, residenties, hands-on open workshops, lezingen, debatten en een co-working café