Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Tempelhof 21, 8000 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Debat

Architectuur Activisme

Spatial Series #3
Maandag
19.12 2016
19:30

In samenwerking met:

Met de steun van:

Hoe ontstaat en verandert een ruimte wanneer die commons wordt? Stel dat iedereen mede-eigenaar kan worden van een stukje architectuur. Zo ontstaat een common ground, een open en polyvalente ruimte waar iedereen voorstellen kan doen.

Wil men circulair bouwen, gedecentraliseerde (energie)systemen opzetten of bouwmaterialen ter plaatse oogsten, dan botst men bij regelmaat op bestaande en soms beperkende kaders. Het recupereren van interieurs en materialen. De ruimtevraag van de bouwheer in vraag stellen. Het delen van infrastructuur met meerdere partners. Omkeerbaar en aanpasbaar bouwen. Het zijn voorbeelden van bottom-up initiatieven die in de praktijk tonen waar de grootste obstakels in het wetgevende kader zitten. Architecture Activism wil sociale, politieke, economische en ecologische hervormingen bepleiten die de kloof tussen bottom-up initiatief en top-down beleid kleiner kunnen maken. Kan een regelluwe ruimte voor experiment bijdragen tot kennis en vertrouwen in een nieuwe manier van ontwerpen, bouwen en bewonen?

Perhaps it is high time for a xeno-architecture to match
Sprekers: BC architecten | Superuse | RE-ST | Perhaps it is high time for a xeno-architecture to match
Moderator: Jan Boelen

Spatial Series: is een reeks debatten over architectuur als metafoor voor sociale transformatie. Over infrastructuur als een vorm van disectonomie van de oude norm. Over bouwen als een uitnodiging voor hack-bare architectuur. De lezingenreeks vindt plaats ihkv een bouwproject genaamd 33 years of space (33yearsofspace.org). De titel verwijst naar de duur van de erfpacht op een stuk grond dat de stad ter beschikking stelt te Gentbrugge. Hier bouwt Timelab cvba omdat deze open coöperatie de mogelijkheid biedt om de infrastructuur ook daadwerkelijk in mede-eigenaarschap van de gebruiker en andere stakeholders te geven.

33 years of space: is een bouwprotocol voor een samenleving in beweging. Het protocol omschrijft een programma dat kan groeien en inkrimpen volgens relatieve grootorde.

OVER TIMELAB
Timelab is een stadslabo voor nieuwe samenwerkingsmodellen. Timelab geeft voorbeelden van kleine en grote verandering. Deze inspireren, vragen om dialoog en zetten aan tot nieuwe perspectieven. Timelab biedt tijd, ruimte en reflectie aan kunstenaars, ontwerpers, makers, wetenschappers en iedereen die wil meewerken aan een samenleving in beweging. Timelab biedt een open lab voor het ontwikkelen van digitale prototypes, co-creatie projecten, residenties, hands-on open workshops, lezingen, debatten en een co-working café