Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Tempelhof 21, 8000 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lezing

Architectuurkritiek: voor iedereen?

Architectuurkritiek in Vlaanderen sedert Geert Bekaert.
Dinsdag
21.02 2017
20:00
Bibliotheek vakgroep Architectuur en Stedenbouw

In samenwerking met:

Met de steun van:

“Geert Bekaert leerde Vlaanderen naar architectuur kijken. De criticus en docent overleed op 88-jarige leeftijd. In meer dan duizend opstellen verdedigde hij architectuur als een kwestie van gezond verstand.” Als een vorm van hommage bekijken we in februari de rol van architectuurkritiek in het huidige architecturale klimaat.

Bij het overlijden van Geert Bekaert in september 2016, schreef journalist Geert Van Der Speeten in De Standaard:
“Geert Bekaert leerde Vlaanderen naar architectuur kijken. De criticus en docent overleed op 88-jarige leeftijd. In meer dan duizend opstellen verdedigde hij architectuur als een kwestie van gezond verstand.”
Als een vorm van hommage en binnen het thema, poëzie van alledaagsheid, bekijken we in februari de rol van architectuurkritiek in het huidige architecturale klimaat.

Geert Bekaert (1928-2016) lag aan de basis van een ruimere blik op architectuur in Vlaanderen sedert de jaren ‘60. Hij heeft het kritisch duiden van architectuur een publieke rol toegemeten door dit multimediaal toegankelijk te maken via tijdschriften, video, boeken, TV edm. Welke erfenis liet hij achter?
Christophe van Gerrewey, veelzijdig essayist en architectuurcriticus, schreef een doctoraat over Geert Bekaert en is een bevoorrechte getuige. Hij geeft een historische inleiding, een hommage.

Bestaat er nog vergelijkbare architectuurkritiek vandaag? Teksten, beelden en meningen over architectuur zijn overal te zien. Websites, blogs, platforms en interest groups ventileren voortdurend hun ideeën en controverses met betrekking tot de gebouwde omgeving. Professionals en amateurs genereren een niet aflatende informatiestroom over projecten en gebouwen.
Lara Schrijver, docente architectuurkritiek, neemt ons mee doorheen de ontwikkelingen van de laatste decennia.

Is architectuurkritiek nog steeds toegankelijk voor iedereen?
Dirk Demeyer is onze gastheer.

De bibliotheekmachine

Deze avond vindt plaats in de prachtig vormgegeven bibliotheek van de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Ugent. De Faculteitsbibliotheek is de transformatie van de negentiende-eeuwse practicumzaal Natuurkunde. De bibliotheek is vormgegeven door Office Kersten Geers en David Van Severen. Het ontwerp won de Belgische Prijs voor Architectuur in 2015, categorie kleine interventie. Na sluitingstijd kan de bibliotheek worden omgevormd tot een lezingenzaal.

20.641 boeken

Geert Bekaert schonkt zijn collectie van 20.641 boeken rond architectuur aan Ugent, en die staan nu in deze gloednieuwe bibliotheekmachine. De perfecte symbolische plaats voor onze hommage en lezing, vonden wij…
De woorden van Geert Bekaert:
“Het is mooi wanneer men een boek ontdekken kan, een onbekend boek waar niemand weet van heeft, ergens opgeborgen in de rekken van een bibliotheek of verloren in het uitstalraam van een boekhandel, een boek dat men niet zoekt, dat daar ineens voor u staat en waarop u verliefd wordt. Men wil het hebben, god weet waarom, men wil het lezen, het kennen, het behouden ook, het opslaan als voorraad voor dorre seizoenen. Deze momenten van verrukking zijn zeldzaam.”

Architectuur , een gebruiksaanwijzing.

Theorie, kritiek en geschiedenis sinds 1950 volgens Geert Bekaert. Auteur Christophe Van Gerrewey.
A&S/books, 2015, 22 × 16, 295 blz. Ill. zw/w ISBN: 9789076714448 prijs: 34,- euro

Dit boek, een herwerking van een doctoraatsproefschrift, is de allereerste grondige studie van de geschriften van Geert Bekaert, zijn aanpak en zijn thema’s. Door de brede interesse en methode van Bekaert, en door de gerichte thematische analyse van Van Gerrewey, biedt het tegelijk een overzicht op de debatten en de onderwerpen binnen de Belgische, Nederlandse en Europese architectuurcultuur sinds 1950. Van Gerrewey heeft daarvoor een opeenvolging opgesteld van zes thema’s: religie, wonen, maatschappij, geschiedenis, stad en cultuur. Deze onderwerpen worden besproken aan de hand van de teksten van Bekaert, en aan de hand van het werk van binnenlandse en buitenlandse architecten dat er het onderwerp van was. Met illustraties uit de diacollectie van Bekaert en een geselecteerde bibliografie van zijn publicaties.

Inhoud:
0. Geestelijke oefeningen: Een lees- en schrijfwijzer.
1. Architectuur & religie: Nieuwe ideeën over de moderne bouw
2. Architectuur & Wonen: Het sacrale is het alledaagse
3. Architectuur & maatschappij: Cum finierit, tunc incipiet
4. Architectuur & geschiedenis: Arm verleden!
5. Architectuur & stad: Ik houd van het tijdperk waarin ik geboren ben.
6. Architectuur & Cultuur: Architecture is FUN