Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Tempelhof 21, 8000 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Debat

Impact van een visie

Bouwmeesterschap in Vlaanderen
Donderdag
02.03 2017
20:00
Auditorium Quetelet (Universiteit Gent)

Met de steun van:

Ooit werd het bouwmeesterschap in het leven geroepen om het architectuurbeleid in Vlaanderen vanuit een langetermijnvisie vorm te geven als reactie op het weinig geconcerteerde en vaak chaotische beleid dat in Vlaanderen bestond. Een vraaggesprek tussen bOb Van Reeth en Leo Van Broeck over de impact van een visie. Filip Canfyn modereert.

Ooit werd het bouwmeesterschap in het leven geroepen om het architectuurbeleid in Vlaanderen vanuit een langetermijnvisie vorm te geven als reactie op het weinig geconcerteerde en vaak chaotische beleid dat in Vlaanderen bestond.

In 1998 werd bOb Van Reeth als eerste Vlaams Bouwmeester aangesteld, met als centrale missie de architecturale kwaliteit van de gebouwde omgeving te bevorderen. Tijdens zijn zesjarig mandaat benadrukte Van Reeth vooral de verantwoordelijkheden van de opdrachtgever naar kwaliteitsvolle architectuur toe. Het was een bewuste keuze van de eerste Vlaamse Bouwmeester om niet zelf te bouwen, maar om de opdrachtgever bij te staan in de selectie van een ontwerper. Zowel het takenpakket als het team van de Vlaamse Bouwmeester werden tijdens deze eerste zes jaar van het Bouwmeesterschap sterk uitgebreid.Intussen werd een heel parcours afgelegd, mede dankzij Marcel Smets en Peter Swinnen.

In 2016 is Leo Van Broeck aangesteld als vierde Vlaams Bouwmeester. Vanuit een sterke bezorgdheid voor klimaat en ecologie brengt hij een duidelijke boodschap aangaande de uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Hij pleit voor verdichting en gemotiveerde hoogbouw, ook in landelijke gebieden.
Een vraaggesprek tussen bOb Van Reeth en Leo Van Broeck over de impact van een visie. Filip Canfyn modereert.

Filip Canfyn is stads- en woondeskundige, columnist voor architectura.be en auteur van onder meer vOlOp bOb, over de eerste Vlaamse bouwmeester Bob Van Reeth.

bOb Van Reeth. Eminent architect met iconische ontwerpen, intelligent bouwmeester van Vlaanderen en Antwerpen, maar vooral wijs denker en prater. Hij heeft nu gekozen voor een leven in de luwe plooien van de tijd en toch mag hij niet in alle stilte van het dagelijks toneel verdwijnen. Hijzelf is geen man van noblesse oblige, dus moeten anderen er over waken dat zijn vuur nog lang laaiend blijft.bOb verdient meer dan een architectuurkanjer voor de salontafel, meer dan prentjes en praatjes. In zijn naam mag taal wel eens tekening worden, in een boekje als handbagage. Om mee op reis te gaan, om snel op te diepen, om nog eens een zin te ontfutselen, om rustig te herkauwen, om opnieuw en opnieuw vast te pakken. Een boekje, dat gul woorden en gedachten serveert die niet alleen met de ogen maar ook met de vingers gegeten mogen worden. Een boekje met een authentiek verhaal, waarvan het onderwerp zelf zegt: ‘Het doet raar zo over jezelf te lezen.’ An authorized bOb-ography dus, met meer dan een hoek af. Het hoofdpersonage en de verteller hebben de uitdrukkelijke wens dat dit boekje in handen komt van al wie van architectuur houdt en bovenal van al wie niét van architectuur houdt.

Leo Van Broeck studeerde in 1981 af als ingenieur architect aan de KU Leuven. Hij is er sinds 1995 actief als praktijkassistent en sinds 2006 als professor architectonisch en stedenbouwkundig ontwerpen. Hij is ook als gastdocent betrokken bij verschillende architecturale programma’s en publieke organisaties. In 1997 stichtte hij de vzw Stad en Architectuur. In 2007 richtte hij samen met Oana Bogdan het architectenbureau Bogdan & Van Broeck op, een kantoor dat sterk gericht is op onderzoek en zich onderscheidt door een actief maatschappelijk engagement. Daarnaast is Van Broeck sinds 2013 voorzitter van de Koninklijke Federatie van de Architectenverenigingen van België (FAB).