Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lezing

Lens°Ass

Size doesn't matter
Donderdag
18.05 2017
20:00
Kloosterkapel van de Zusters Paulinen

Met de steun van:

Het werk van studio lens°ass architecten getuigt gelijktijdig van een sterk conceptuele benadering en van een beheersing van de gekozen materialen. Het “alledaagse” wordt verheven door een doorgedreven omgang met materie, met detail, met ruimtelijkheid, waarbij de grenzen duidelijk afgetast worden. Het wordt een lezing met grote verhalen over kleine en intense projecten.


Kloosterkapel van de Zusters Paulinen
Groeningestraat 1 – 8500 Kortrijk

Omwille van veiligheidsredenen kan de lezing die oorspronkelijk gepland was in de Droogloodsen van Koramic-Terca-Wienerberger daar niet doorgaan. Het originele deel van het gebouw, waar de lezing gepland zou worden, kan uit veiligheidsoverwegingen niet opengesteld worden. Bijgevolg hebben we voor een andere site geopteerd, eveneens in Kortrijk.

De lezing zal doorgaan in de Kloosterkapel van de Zusters Paulinen.
Deze kapel maakt deel uit van het ontwikkelingsproject BROELKANT, wedstrijd gewonnen door Studio Lens°Ass Architecten in 2013.
Het betreft een woningbouwontwikkeling naast de Broeltorens. Het project is inmiddels in werf (afbraakfase).
“De wedstrijdvraag werd uitgeschreven door de Gentse ontwikkelaar Groep Immogra en omvatte de restauratie van twee 17de-eeuwse Patriciërswoningen, de herbestemming van een middeleeuwse kloosterkapel van de zusters Paulinen, vier nieuwe woonblokken met 71 appartementen en een ondergrondse parking met 100 parkeerplaatsen en 100 fietsstaanplaatsen.”

Grote verhalen over kleine en intense projecten. Studio Lens°Ass Architecten.


Met als titel:“size doesn’t matter” wordt het een lezing met grote verhalen over kleine en intense projecten. Het werk van studio lens°ass architecten getuigt gelijktijdig van een sterk conceptuele benadering en van een beheersing van de gekozen materialen.Het “alledaagse” wordt verheven door een doorgedreven omgang met materie, met detail, met ruimtelijkheid, waarbij de grenzen duidelijk afgetast worden.

Marc Dubois verwoordt het (in het boek LENS°ASS ARCHITECTEN, uitgave Stichting Kunstboek 2002) als volgt:
Zeven jaar na zijn eerste boek toont Bart Lens met zijn equipe Lens°Ass hoe de ingeslagen weg boeiende projecten kan opleveren. Het formuleren van een zo helder mogelijk concept ligt aan de basis van elk ontwerp. Met een juiste materiaalkeuze en beheerste detaillering ontstaan creaties die rust en sereniteit uitstralen. Deze attitude levert geen opzichtigheid of spectaculaire beelden op, het is veeleer een zoektocht om tot een harmonische helderheid te komen in een wereld vol beeldpollutie. Het gaat niet om minimalisme, de ambitie is het bekomen van een intense eenvoud, van ruimtes waar het aangenaam is om te vertoeven.
De klare lijnvoering versterkt de pure emoties die ontstaan tussen de vormgeving en het licht. De grote zorg voor het interieur in al zijn facetten is een constante preoccupatie van Lens°Ass. Architectuur is meer dan een uitwendig beeld, de ruimtebeheersing van het interieur is van cruciaal belang.
Het boek toont een veelheid aan opdrachten: nieuwbouw, verbouwingen, interieurontwerpen, tot en met objecten zoals meubilair en lampen. Op elk schaalniveau wordt een basisidee geïntroduceerd, een thema als ruggengraat van het project. Ook bij de recente grote architectuurprojecten wordt vanuit een zelfde visie vertrokken.

De lezing wil doorheen die veelheid aan opdrachten grote verhalen vertellen over kleine en intense projecten.