Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Tempelhof 21, 8000 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lezing

Meesterschap: Intensive Care

Lezing + Nieuwjaarsdrink
Vrijdag
02.02 2018
20:00
Theaterzaal Ledeberg

Met de steun van:

Archipel start het werkjaar starten met een buitenlandse blik op het Meesterschap in Vlaanderen.

Naar aanleiding van de Nieuwjaarsreceptie wil Archipel het werkjaar starten met een buitenlandse blik op het meesterschap in Vlaanderen.

Mechthild Stuhlmacher van het Rotterdams bureau Korteknie Stuhlmacher Architecten is sedert vele jaren vertrouwd met het Vlaamse architectuurlandschap via jury’s, lesopdrachten, architectuuropdrachten, … In Mechthild’s mening worden het meesterschap van de architect en het meesterschap van de ambachtsman vaak beschouwd als synoniemen.

In de landen wiens architectuurcultuur grotendeels wordt gekenmerkt door de vakkundigheid van de uitvoering bestaat het meesterschap van de architect uit een intense samenwerking met en het scheppen van een gepast podium voor de maker. De architectuur van landen zoals Zwitserland en Oostenrijk bijvoorbeeld is zonder het specifieke vakmanschap van timmerlieden en betonspecialisten niet denkbaar en wordt in hoge mate bepaald door de juiste toepassingen van ambachtelijke technieken. Innovaties vertrekken van gekende ambachtelijke conventies. “In Vlaanderen heeft zich in de laatste decennia een geheel ander soort meesterschap ontwikkeld, het meesterschap van de ontwerper. De in mijn ogen beste Vlaamse architectuur toont zich onbevangen ten opzichte van het meesterschap en de conventies van de maker. De beste Vlaamse architecten schilderen met ruimte en materiaal, bevragen conventies en mogelijkheden, programma’s en plekken op een soms onnavolgbare individuele manier en bekijken zowel de meest eenvoudige als ook de meest complexe ruimtelijke sequenties of materiaalverbindingen met een individuele onvooringenomen blik.”
Cursieve tekst is van de hand van Mechthild Stuhlmacher

De lezing tracht het meesterschap van de ontwerper te duiden en te illustreren met enkele (wellicht) niet voor de hand liggende voorbeelden.

Het programma:

Een welkom: door voorzitter Bruno Vanbesien: 2018 Meesterschap
Meesterschap | Intensive Care: Mechthild Stuhlmacher werpt een blik op het Meesterschap van onze Vlaamse Architectuur.
Een dank: aan een aantal mensen die doorheen de geschiedenis van Archipel belangrijk zijn geweest.
Nieuwjaarsdrink: met een drankje en een hapje, aangeboden door Porcelanosa en Archipel.