Archipel

Beleef architectuur!

Lezing

Herinneringen in architectuur

Wim Denslagen (NL)

In het kader van Open Monumentendag 2019 nodigt Archipel de Nederlandse professor Wim Denslagen (1946) uit.
Zijn proefschrift Omstreden herstel werd uitgegeven en behandelt het strijdpunt bij elke restauratie: herstellen in de oorspronkelijke vorm of zoveel mogelijk conserveren.

Het beschrijft en analyseert het debat over de beginselen van het restaureren waarbij tevens getracht wordt een antwoord te geven op de vraag in hoeverre het op conservering gerichte restauratie-beginsel een kortstondige opinie mag worden genoemd. Hiertoe wordt een reeks beroemde restauraties, uitgevoerd in Engeland, Frankrijk, Duitsland en Nederland beschreven, waarbij de discussies die hierover zijn gevoerd worden besproken. Bij de huidige restauraties speelt de actuele vraag conservering versus herstellen nog steeds een grote rol.

Vertrekkend vanuit dit thema breidt Wim Denslagen zijn lezing binnen het thema palimpsest uit naar verdwenen architectuur, naar herinneringen in de architectuur. Wim Denslagen (1946) was hoogleraar aan de universiteit van Utrecht en publiceerde onder meer Romantisch modernisme. Nostalgie in de monumentenzorg. Amsterdam (2004), Memories of Architecture. Architectural Heritage and Historiography in the Distant Past (2009), Beemden en bouwlanden. Het verdwijnende boerenlandschap (2011) en Observations on Urban Aesthetics. London, Paris and New York (2016).

Lezing

Wanneer?

do 05 september 2019 20:00

Waar?

Sint-Autbertuskerk, Monasterium PoortAckere
Oude Houtlei 56
9000 Gent

Hoe betalen?

Toegang gratis voor leden
€ 7 voor niet-leden
€ 5 voor studenten
Te betalen aan de ingang

Publicaties


Met de steun van: