Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lezing

Michel Desvigne (FR)

De kracht van stedelijk landschap
Dinsdag
17.11 2020
20:00
Online-lezing

In samenwerking met:

Met de steun van:

Michel Desvigne is een geograaf en botanicus die op grote schaal werkt. Hij houdt van de stad omdat ze veel publieke ruimte biedt, omdat een goed ontworpen stad met al haar straten, pleinen en parken een maatschappij vorm geeft. Naast architecten en stedenbouwkundigen treden landschapsarchitecten steeds nadrukkelijker in beeld: ze creëren de ruimte waarin een architect werkt.

De relatie tussen stad, mens en natuur dient hersteld te worden. Parken en/of kwalitatieve publieke ruimte maken het mogelijk om in de stad met de natuur te leven.

Desvigne zet hierbij in op nieuwe landschappen, hedendaagse natuurcreaties die werken met wat er onuitgesproken reeds aanwezig is.

Michel Desvigne heeft een bijzondere band met Kortrijk:
De omgeving van de Broeltorens aan de Leie is één van de mooiste plekken van de Kortrijkse binnenstad. Deze plek is de symboolplek en het visitekaartje van Kortrijk. De plek is ook strategisch gelegen tussen het economische stadshart van Kortrijk en het Buda-eiland met de nieuwe Leieboorden.stad Kortrijk

De voormalige beleving van deze plek maakte haar potenties niet waar. In 2005 werd een globaal concept voor de heraanleg van de kades van de Oude Leie-arm uitgewerkt door de Franse landschapsarchitect Michel Desvigne in samenwerking met de studiebureaus JPLX en Arcadis. Het belangrijkste uitgangspunt bij de herinrichting was het verbeteren van het contact met het water. Daarom werd voorgesteld om de kaaimuren te verlagen. Deze herinrichting van de Oude Leieboorden kaapte tijdens het Congres Publieke Ruimte in 2019 de prijs weg voor beste openbare ruimte van Vlaanderen en Brussel. De prijs werd uitgereikt door Infopunt Publieke Ruimte en is een erkenning voor goed opdrachtgeverschap, een kwaliteitsvol ontwerp en vakkundige uitvoering van het project. Naast de prijs van de jury ontving het stadsbestuur bovendien ook de Publieksprijs Publieke Ruimte.
De herinrichting van de kaaien herstelt het contact tussen rivier en stad, en schept een nieuwe ontmoetingsplek. Dit waardevolle nieuwe stadslandschap verhoogt de ruimtelijke kwaliteit van de historische stad.Het internationaal kunstenparcours van Contrei Live en Intercommunale Leiedal, dat momenteel (tot eind oktober 2020) niet alleen in Kortrijk maar in dertien steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen plaatsvindt, toont eveneens een werk van Michel Desvigne. Hij ontwierp een groep drijvende tuinen “Floating Gardens” op de Leie, nabij de Broeltorens. Bij de visieontwikkeling rond de Leiewerken in Kortrijk kwam het idee naar voren om naast de ingrepen op de kades ook drijvende groene eilanden aan te leggen. Floating Gardens roept een drijvend droomlandschap op om te reflecteren op en over het water. De tuinen zijn kleine, eenvoudige en repetitieve structuren die de natuurlijke beplanting van de Leieoevers reproduceren. In hun natuurlijke vergankelijkheid leggen ze de nadruk op de overgang van de seizoenen. Vanaf de kades kun je de drijvende tuinen vanop de eerste rij observeren en stilstaan bij het proces en de creatie van nieuwe natuurvormen in de stad. De typische water- en oeverplanten van het Leielandschap schieten wortel in het water, waarbij het drijvende ecosysteem ze ondersteunt zonder aarde. De methode is vergelijkbaar met hydrocultuur. De ambitie is om het aantal eilanden op termijn uit te breiden. De ingreep heeft daarom een duurzaam karakter.

Michel Desvigne is internationaal gerenommeerd voor zijn rigoureuze en eigentijdse werk en onderzoek. Hij ontwikkelt projecten in meer dan 25 landen. Hij herbekijkt het landschap en probeert de mechanismen te begrijpen die het land-schap maken, om het met diezelfde mechanismen dan weer om te vormen en zin te geven. In 2000 kreeg Desvigne de Médaille de l’Académie d’Architecture en in 2011 de Grand Prix de l’Urbanisme. Hij is sinds 2003 ridder in de Franse Orde van Kunst en Letteren en gaf les aan meerdere architectuurscholen ter wereld.

Hij geeft ons een kijk op zijn visie en op zijn werk.