Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lezing

Collectief wonen, anders wonen?

Op zoek naar collectief wonen als alternatief voor commerciële projectontwikkeling
Donderdag
25.05 2023
20:00
Theaterzaal Ledeberg

In samenwerking met:

Met de steun van:

Hoe kunnen we wonen betaalbaar houden? Ligt er geen belangrijke opgave in de omslag naar een ander ontwikkelmodel? Moeten we niet op zoek naar woonmodellen als een vehikel voor diverse betrokken actoren om samen een antwoord te bieden aan woonnoden en -voorkeuren? Aan de hand van drie voorbeelden onderzoeken we de impact van andere beheermodellen.

  • Intro
  • Bram Aerts TRANS architectuur en stedenbouw
  • Sprekers
  • HAVANA
  • Stekke + Fraas
  • Büro Juliane Greb

Petter Krag San Riemo

Het woonaanbod voor gezinnen in de relatief lagere inkomensklassen is ontoereikend. De minst verdienende mensen kunnen terecht in sociale woningen en de beter verdienende bevolkingsgroepen zijn in staat een huis te kopen. Wat met de lagere middenklasse en de armere bevolkingsgroepen ertussen in? Hoe kan men hen kwalitatief laten wonen? De oplossing ligt deels in het optimaliseren van het ruimtegebruik, bijvoorbeeld door te investeren in kwalitatieve collectieve (buiten)ruimtes.

Een tweede, belangrijke opgave ligt in de omslag naar een ander ontwikkelmodel. Moeten we niet op zoek naar woonmodellen als een vehikel voor diverse betrokken actoren om samen een antwoord te bieden aan woonnoden en -voorkeuren? We laten drie stemmen aan het woord.

HAVANA – Cohousing in Gent (Wooncoop)

Stekke + Fraas i.s.m. a229 – 32 wooneenheden in Molenbeek (CTLB)

Büro Juliane Greb i.s.m. summacumfemmer architekten – San Riemo in München (D) (Kooperative Grosssttadt)

Petter Krag


Petter Krag


Petter Krag

Bram Aerts – TRANS architectuur en stedenbouw | KU Leuven

TRANS maakte deel uit van het team dat binnen het Pilootproject Wonen op initiatief van de Vlaams Bouwmeester in 2013 op zoek ging naar nieuwe coalities voor het wonen. Om in de Vlaamse woonproductie tot een trendbreuk te komen besloten zij de noodzaak om ook het statuut en de achterliggende structuur van het opdrachtgeverschap te herdenken.

In een verzadigd landschap van individuele bouwheren bieden ‘de bouwgroep’, ‘de community-land-trust’ en ‘de coöperatieve’ een valabel alternatief voor het opdrachtgeverschap in Vlaanderen. Deze ‘coalities’ zetten de collectiviteit niet louter in als een dogma of als een instrument van verdichting, maar koppelen bewonersbelangen bewust aan ondernemerschap en marktdenken. Persoonlijke en collectieve voordelen worden zodoende vertaald naar een gedeelde en kwalitatieve woonvisie.
Bram Aerts