Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Bezoek

Fietstocht in Gent #2

Sociaal verweven
Zaterdag
24.06 2023
13:30
Gent

In samenwerking met:

Met de steun van:

De sociale huisvestingsmaatschappij Thuispunt Gent investeert drastisch in een meerjarenplan voor meer kwaliteitsvolle sociale woningen. Er zijn heel wat renovatie- en vervangingsprojecten aan de gang, want nog steeds is het patrimonium verouderd. Er is heel wat werk aan de winkel. Thuispunt Gent heeft aandacht voor ingrepen die een positieve impact hebben op de leefbaarheid in de gebouwen, maar ook op de aanleg van de directe omgeving zodat bewoners zich thuisvoelen. Zij zetten stevig in op het verhaal van mensen, op sociale cohesie. De fietstocht voert langsheen diverse projecten die een kwalitatief beeld van sociaal wonen in Gent nastreven.Wonen is een ‘hot’ item in Gent. Nog maar recentelijk werd er een referendum over betaalbaar wonen afgedwongen. De wooncrisis laat zich voelen en vraagt een aangepast woonbeleid om te voorkomen dat meer gezinnen getroffen worden door woononzekerheid, woonschulden en slechte woonkwaliteit, … De stad kampt tevens met een verouderd patrimonium. Goede woningen zijn een noodzaak. De bevolkingsgroep met de laagste inkomens worden hard getroffen. Zij hebben hulp nodig bij het vinden van een goede, gezonde en betaalbare woning.

Sedert de laatste vijf jaren is er in Gent een boeiende beweging aan de gang op het vlak van sociaal wonen. Archipel organiseert deze wervende tocht, in samenspraak met Thuispunt Gent en Team Stadsbouwmeester, om te tonen dat sociale huisvesting in een stad anders kan. We zien hoe het verouderd patrimonium wordt aangepakt, we duiken in diverse typologieën, bekijken hoe futureproof de nieuwe sociale woningen worden gebouwd, welke verwervingsstructuren er bestaan, welke strategieën worden gehanteerd.
We zoomen in op de huidige uitdagingen waar een stad als Gent voor staat.

Hierbij werd een selectie gemaakt uit de talrijke projecten die in het kader van sociaal wonen werden gerealiseerd.

ProgrammaS. Startpunt:
1. Station Gent-Dampoort
2. Heernislaan – denc-studio
3. Halvemaanstraat – net architectuur
4. Kraankinderstraat – net architectuur
5. Koopvaardijlaan – BLAF architecten
6. Loodsstraat – MVC architecten
7. Tichelrei – OSAR architecten + …
8. Vogelenzang – hama architecten
9. Tondelier – EVR architecten + BLAF architecten
10. Rabot – POLO Architects
11. Luizengevecht – Puls_net
12. Acaciapark – Abscis Architecten
13. Biezenstuk – Atelier Carbon
14. Nekkersputstraat – DierendonckBlanckeLustVandenginste