Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Debat

De jonge stad

Studiedag: exclusief inclusief
Donderdag
14.03
12:30
Voormalige EGW-gebouw – Gent Zuid, in de oude bibliotheek

In samenwerking met:

Met de steun van:

B-ILD, Carton123 + Maxime Prananto, Stand van Zaken
LZSB, Jes, Omar Kashmiry

2024 is het jaar van Ghent European Youth Capital, de opportuniteit bij uitstek voor jongeren, organisaties en instellingen om samen een participatief verhaal voor Gent te schrijven. Zo bedenken jongeren de stad van de toekomst. We sluiten hier in maart met een studiedag bij aan. Wat zijn volgens jongeren de uitdagingen voor de stad van morgen?

Filip Dujardin Stand van zaken – BADF

Hoe geven jongeren zelf vorm aan het Gent van de toekomst? Hoe kunnen jongeren actief interventies ontwikkelen in de stad? Archipel organiseert een verdiepende thematische studiedag in het kader van de Ontwerpmanifestatie Exclusief Inclusief 2023-2024: Jongeren Maken de Stad. Deze manifestatie maakt deel uit van het programma Ghent European Youth Capital 2024. We gaan op zoek naar verrijkende inzichten en brengen diverse jeugdorganisaties samen met drie ontwerppraktijken. De dag eindigt met een reflectiemoment en een aansluitende filmavond.

De drie ontwerpers zijn:
B-ILD, Carton123 + Maxime Prananto, Stand van Zaken

De drie jeugdorganisaties zijn:
LZSB, Jes, Omar Kashmiry

B-ILD

Dennis De Smet B_ILD – Skate park, Blankenberge


Jeroen Verrecht B_ILD – Sport- en gemeenschapscentrum, Kortemark


Jeroen Verrecht B_ILD – Warot, Herent

B-ILD staat voor beeld (in het Duits) en bouwen (in het Engels). Het bureau is in Brussel gevestigd. Het team is organisch gegroeid van twee naar negen mensen en focust op een veerkrachtige bureaustructuur met twee belangrijke aandachtspunten: het bouwen van kwalitatieve gebouwen en het beheren van een positieve werkomgeving voor onze medewerkers. De portefeuille van B-ILD is zeer divers qua schaal en programma, met de nadruk op openbare projecten. Verschillende opdrachten werden aan het bureau toegekend via wedstrijdprocedures zoals de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester, de Oproep van de Brusselse Bouwmeester en Oproep Winvorm. B-ILD kiest ervoor om projecten uit te werken die een meerwaarde creëren voor buurten en de samenleving. Essentieel zijn maatschappelijke relevantie en impact op de toekomst. B-ILD gaat op zoek naar projecten met een maatschappelijke meerwaarde en dit uit zich in programma’s zoals scholenbouw, polyvalente ruimtes en bijzondere jeugdzorg. Bouwen heeft, bijna per definitie, een negatieve impact op de natuurlijke omgeving. Vanuit deze gedachte gaan tal van essentiële vragen het bouwproces vooraf, waarbij duurzaamheid reeds bij de eerste ontwerpintenties begint.

Carton123 + Maxime Prananto

Carton123 Carton123 – Decock, Sint-Jans-Molenbeek


Olmo Peeters Carton123 – Malibran, Elsene


Bert Joostens Maxime Prananto

malibran & decock
Het Brussels bureau Carton123 is geboeid door verschillende vormen van samen leven en zet graag in op publieke programma’s waarbij ontmoetingen een belangrijke rol spelen. Als jonge ouders voelen ze zich bijzonder aangesproken wanneer ze jeugdgerelateerde programma’s mee mogen vormgeven. De stedelijke context, met vaak moeilijke randvoorwaarden, waar verschillen samen een verhaal kunnen schrijven, is voor hen vertrouwd terrein. Tijdens de studiedag zal de focus liggen op twee Brusselse jeugdhuizen, één opgeleverd en het andere in werffase. Hoe kan een ontwerp ruimte laten voor toeëigening door de jongeren zelf? Kunnen we een én-én verhaal waarmaken? Robuust en speels, bestemd en onbestemd, marge en flexibiliteit? Stof voor een fijn gesprek.

Maxime Prananto voert een praktijk van interventies op het snijvlak van kunst, architectuur en infrastructuur. Vanuit een atelier wordt er simultaan gemaakt en ontworpen. De praktijk produceert tentoonstellingen, objecten, ingrepen op bestaande ruimtes, structuren en scenografieën. Hij voert daarnaast een intensieve lespraktijk van ontwerpoefeningen en maatschappelijke danwel expressieve vraagstukken.

Stand van zaken

Stand van zaken Stand van zaken


Stand van zaken Stand van zaken


Stand van zaken Stand van zaken

Stand van Zaken is een samenwerking tussen Theo De Meyer en Stefanie Everaert en Caroline Lateur van Doorzon, (interieur) architecten die wonen en werken in Gent. Ze bewegen zich tussen architectuur, design en de kunsten, vaak in projecten die de verschillende disciplines samenbrengen. Ze spelen met context en schaal, interpretaties en transformaties, waardoor vanuit het bouwen nieuwe werelden ontstaan. Naast ontwerpers geven de drie partners ook les. Samenwerking speelt een belangrijke rol in hun praktijk, over de grenzen van disciplines heen. Zo vormt de Stand Van Zaken: bedenkers van meubelen en architectuur door samenwerkingen met specialisten in diverse vakgebieden. Stand Van Zaken ondersteunt het creëren en ontwikkelen van objecten, gebouwen en ideeën vanuit een gedeeld enthousiasme.

LZSB

LZSB LZSB


LZSB LZSB


LZSB LZSB

Lieve Zusjes, Stoere Broers experimenteert in de publieke ruimte, en dat altijd met de cargofiets. ‘Spontane’ bijéénkomsten op minder spontane plaatsen. Ongekende hoeksjes in fijne parken, reclaimed nature, wastelands, pop-up schommels, vliegers, tollen en tunes. De rest is aan jullie!
Afkomen, genieten & doorvertellen!

JES

Elke Van Oost JES – Ninoofsepoort, Zomer 2020


Ananthe Krishnan JES – Kuregem, Dauwpark, Zomer2020


Aurélien Goubeau JES – Ninoofsepoort, Zomer 2020

Gitte Van Der Biest en Jessica Vosters maken deel uit van het Team Jeugdparticipatie van JES Brussels. In het najaar van 2023 lanceerden zij het boek Gender en de stad: Les filles (ne) traînent (pas). Hierin verzamelden ze stemmen van verschillende experten – zowel professionals als meisjes van de stad. Zo ontstaat een veelzijdige reflectie op de beleving van de stad door meisjes en vrouwen en op de strategieën die zij hanteren om zich de stad eigen te maken. Ze delen de inzichten en observaties uit hun eigen essay dat vorm kreeg na jaren terreinwerk in Brussel.

Enkele jaren geleden hebben zij samengewerkt met Carton123 voor het jeugdhuis aan de Korte Malibranstraat in Elsene. Intussen hebben ze ook een vierjarig project aan de Ninoofsepoort achter de rug met nakende publicatie Gender en de stad.

Omar Kashmiry

Omar Kashmiry Omar Kashmiry – Archikids at Park Albert – MEOW, LabNorth, Recyclart


Maarten Weyns Omar Kashmiry – Bridge Stories


Sepideh Favardin Omar Kashmiry – Park Albert 23 – MEOW, LabNorth, 1010au, Plant en Houtgoed, Tournevie, Zinneke

Omar Kashmiry is een onafhankelijke architect en verhalenverteller, gevestigd in Brussel, die samenwerkt met ZIN architecten, Cinemaximiliaan en andere socio-culturele organisaties. Hij werkt aan projecten die te maken hebben met sociale inclusie in de publieke ruimte en gebruikt het middel van storytelling om de expressie van de gemeenschap te bevorderen.

Exclusief Inclusief – Architectuur Platform Gent

Programma

  • 12:30 – 15:00 Presentaties van: B-ILD (Brussel), Stand Van Zaken (Gent), Carton123 (Brussel) + Maxime Prananto (Brussel), Lieve zusjes stoere broers (Kortrijk), Omar Kashmiry (Brussel) en JES vzw (Brussel)
  • 15:00 – 15:30 Koffiepauze
  • 15:30 – 17:30 Workshops
  • 18:00 – 18:30 Collectieve wrap-up van de dag
  • 18:30 – 19:30 Eten
  • 20:00 – 21:30 Filmavond, gratis toegankelijk, mits reservatie via Archipel

Workshops

B-ILD – Sous les pavés, la plage
Welke rol hebben jongeren gespeeld in de geschiedenis van de openbare ruimte? Hoe werd er in het verleden mee omgegaan? Hoe zijn de dingen in de loop der tijd veranderd? Vinden we radicale historische referenties? Wat definieert een inclusieve ruimte? Aan de hand van een uitgebreide verzameling beelden dompelt B-ILD jullie onder in de geschiedenis van de openbare ruimte van de stad. We starten een debat dat gaat over gender, het verbodene, spelen en inclusiviteit

JES – Plaatsdynamiek
Voor deze workshop trek je met JES de stad in. We gaan observeren, praten met mensen, methodieken uitproberen, met als doel de algemene dynamiek van een plek te achterhalen. Wat werkt goed, wat minder? Zijn er botsende noden of frictie tussen verschillende gebruikers? Wie zijn de gebruikers van deze plek? Ontbreken er bepaalde groepen?

Stand van zaken – Waar? Zuid!
Volwassenen denken te weten welke publieke plekken geschikt zijn voor de jongeren in Gent. Stand van zaken gaat hiervoor graag bij jongeren zelf te rade. Vanuit de herinnering of op pad in de omgeving van ‘t Zuid. We registreren plekken en ruimtelijke elementen die voor jullie zelf van waarde zijn. Waar vinden we jou dan precies, aan’t Zuid? Een plek waar iedereen jou vindt buiten “uw ma”.

Omar Kashmiry – The right to the city
Hoe kan een simpele ingreep de ervaring van een publieke ruimte veranderen? Wat is de impact van design op iemands omgeving? Op welke manieren kan je kijken naar een plek? Met het thema ‘Rebel Cities’ (David Harvey) en ‘het recht op de stad’, in ons achterhoofd, trekken we samen de stad in en proberen we passief aan activisme te doen.

Lieve Zusjes Stoere Broers – Expeditie
Hoe kunnen we publieke ruimte toe-eigenen? Hoe verandert je blik op de omgeving door je fysiek op een andere hoogte te bevinden? Hoe kunnen we nieuwe ruimtes maken? Samen gaan we op ontdekkingtocht door Gent. We doen nieuwe inzichten op door ons tijdens deze expeditie te verplaatsen aan de hand van verlengstukken van het lichaam.

Carton123 i.s.m. Maxime Prananto – De overtreffende trap
Filosofen en kunstenaars, verenig u! Veel van uw voorgangers zijn het hierover eens: soms moet men een moeilijke situatie zodanig lang aankijken dat men er alles over vergeet. Pas dan dringt de materiële laag ervan in alle realiteit tot ons door. In de workshop gaat het exact daarover: het vergeten van een eigen identiteit als kijker alsook het vergeten van een gekende plek. In de krochten van een godvergeten winkelcentrum lonkt een ongeschonden perspectief.