Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Debat

Sectormoment Architectuurcultuur

Bouw mee aan de landschapstekening
Dinsdag
26.03
13:30
DE SINGEL (Muziekstudio)

In samenwerking met:

Met de steun van:

Op 26 maart verzamelen we in DE SINGEL om tijdens het Sectormoment Architectuurcultuur een stand van zaken op te maken. Waar staan we momenteel? Wat zijn de sterktes en zwaktes van het veld? En waar willen we naartoe? Na een internationale keynote spreker vragen we jouw input over acht actuele thema’s.

Vlaams Architectuurinstituut Festival van de Architectuur 2021

Met een keynote lezing van Doina Petrescu (University of Sheffield, UK) zetten we de toon voor het Sectormoment. Daarna vormen acht actuele thema’s de basis voor een reeks gemodereerde rondetafelgesprekken.
  • Goed opdrachtgeverschap / Baukultur in de praktijk
  • AI versus auteurschap en representatie
  • Werk en welzijn in conflict
  • De schouders die onze toekomst dragen
  • Architecture’s Afterlife
  • Anders kijken naar wat er al is
  • Iets met mensen en architectuur
  • De rol van architectuur in het innovatiebeleid

Hera Van Sande, artistiek directeur van Archipel, zal het gesprek ‘Architecture’s Afterlife’ modereren, met Dag Boutsen (Hoogleraar Faculteit Architectuur KU Leuven) als expert.
Bijna 40% van de afgestudeerden in de architectuur kiest ervoor om niet als architect aan de slag te gaan. In deze sessie focussen we op het multisectoriële karakter van een architectuurdiploma. Wat zijn de vaardigheden waardoor architecten in een breed scala van sectoren inzetbaar zijn? Hoe multidisciplinair en transdisciplinair moeten de architectuuropleidingen zijn? Moeten we de studie afstemmen op de arbeidsmarkt, of net inzetten op universele vaardigheden zoals ruimtelijk inzicht, kritisch denken of probleemoplossend denken? En welke filosofie ligt dan aan de basis? We kunnen onszelf de vraag stellen of we een onderscheid moeten maken tussen de impact op de arbeidsmarkt of het ontwikkelen van een kritische geest.

Het resultaat van de gesprekken nemen we mee in de Landschapstekening Kunsten, die in 2025 wordt voorgelegd aan de nieuwe minister van Cultuur, Jeugd en Media. Ingenieur-architect en beeldend kunstenaar Jolien Naeyaert maakt als vliegende reporter een verslag van de dag.

Het Sectormoment Architectuurcultuur is een initiatief van het Platform Architectuurcultuur (PAC), in een productie van het Vlaams Architectuurinstituut i.s.m. A+ Architecture in Belgium, Archipel, Architecture Workroom Brussels, Architectuurwijzer, AR-TUR, Stad en Architectuur. Met de steun van de Vlaamse Overheid.

Je leest meer hierover op de webpagina van het Vlaams Architectuurinstituut VAi.