Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

2024

Zijsporen

Het informele pad bestaat echter niet in de plannen van de stad. Utopische toekomstvisies hebben ze doorheen de geschiedenis proberen gladstrijken en verbreden, om via simpele modellen een overzichtelijke horizon te creëren. Toch blijft het informele pad bestaan. De logica ervan is verbonden met topografie, geschiedenis, sociale verbanden en het landschap zelf. Wie zich op deze paden begeeft, kan niet zeker weten waar uit te komen, of wat er achter de volgende bocht of aftakking verscholen ligt. Paden kunnen eeuwenlang in een berghelling ingesleten zijn, maar bij veranderende omstandigheden veranderen ze net zo snel mee. Hoe oud ze ook zijn, ze blijven flexibel. De wandelaar zal nooit elk spoor volledig in kaart kunnen brengen, maar doet bij elke afslag een nieuwe ontdekking.

lees verder …

Met deze gedachte in ons achterhoofd gaan we in 2024 op zoek naar stemmen die vanuit de marge de fundamenten van architectuur en stedenbouw onderzoeken en bevragen. We willen zijsporen verkennen die ons leren luisteren, ons doen observeren, ervaren en in verwondering brengen. Elke maand koppelen we een architectuurpraktijk aan een andere kijk rond uiteenlopende thema’s, gaande van participatie tot stadsecologie, van jongeren tot vogels en van inclusieve publieke ruimtes tot levende bouwmaterialen gegroeid uit schimmels. We gaan op zoek naar meerwaarde: wat kunnen we leren van de koppeling van twee inzichten? Welke nieuwe perspectieven worden er zichtbaar wanneer verschillende ervaringen naast elkaar gelegd worden? We hopen te inspireren en bovenal de nieuwsgierigheid aan te wakkeren om buiten de gebaande paden te treden. We vieren de meerstemmigheid binnen ons vakgebied. We gaan op tocht langs de marges, rafelranden en andere kronkelingen die ons telkens nieuwe, mogelijke ruimtes in leiden. We komen jullie onderweg graag tegen!

We slaan een zijspoor in.

Het Archipelteam