Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Tempelhof 21, 8000 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Lezing

Studio Weave (UK)

Lezing over eigen werk
Vrijdag
27.06 2014
20:00

In samenwerking met:

Met de steun van:

Studio Weave, een jong, extravagant en energiek architectenbureau uit Londen balanceert tussen een positieve open benadering en technische precisie. Ze houden ervan eigenaardigheden te bestuderen, er sterke punten uit te isoleren en deze te transformeren tot iets aparts met geheel nieuwe kwaliteiten. Hun werk flirt met architectuur, kunst, design en publieke ruimte.

Trompetten in plaats van regenafvoerbuizen.
Wat het bureau van Je Ahn & Maria Smith onderscheidt van andere is een bijzondere dosis fantasie en een intens genot ernaar op zoek te gaan. Studio Weave gaat uit van sprookjes als conceptlijnen, ‘De langste bank’, ‘zout gemaakt van tranen’, ‘trompetten in plaats van regenafvoerbuizen’ … de lijst van creatieve ontwerpen en ingrepen gaat maar door! En toch is elk project inherent verbonden aan zijn omgeving, aan het landschap, en resulteert elk een verhaal vanuit de genius loci. Ze beschouwen gebouwen en hun omgeving op een holistische wijze: het ene beïnvloedt onlosmakelijk het andere, en deze relaties hebben invloed op hoe mensen gebruik maken van een ruimte, of het nu binnen- of buitenruimte is, publiek of privaat.Elk project start met een zeer open geest en een nauwe relatie tussen alle betrokkenen met de intentie iets unieks te creëren. Ze zijn geïntrigeerd in ontwerpen als spel en het speels ontwerpen, in de overtuiging dat spel wezenlijk belangrijk en functioneel is, en niet alleen een nutteloze afleiding. Speelsheid leidt tot open, inventieve en energieke vooruitzichten. Verhalen vertellen speelt hierbij een heel belangrijke rol. Deze fascinatie komt voort uit de krachtige rol die verhalen spelen in het creëren van een gevoel van plaats, zowel als designtool, als een manier om iedereen rond een project te betrekken. Het is voor hen wel een noodzaak dat deze verhalen groeien vanuit de inherente kenmerken van de site. Nooit worden verhalen opgedrongen waar ze niet thuishoren.Een architectuurcriticus omschreef hun werk als “psycho-geografisch geneigd”, in de zin dat de projecten ontwikkeld worden vanuit het opnieuw verbeelden van gebouwen en ruimten als de beste versies van zichzelf, in plaats ze tot iets nieuws te gaan verheven. Studio Weave zoekt aanwijzingen in de site en geniet van de vrijheid om alle mogelijkheden voor toekomstige transformaties te onderzoeken.

Studio Weave is een architectenbureau gevestigd in Hackney, Oost-Londen. Hun werk omvat een breed scala aan projecten gaande van meubels en kunstprojecten tot gebouwen, landschappen en stedenbouw. Studio Weave bestaat momenteel uit acht mensen en werd opgericht door Maria Smith en Je Ahn.