Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Thema 2023
Méér wonen

In 2023 zet Archipel in op stedelijk wonen, en meer bepaald op ‘méér wonen’. Leven in steden wordt onbetaalbaar. De trek naar de stad is weer toegenomen. Het stijgende aantal ouderen, de veranderende woonbehoefte en het groeiend aantal inwoners hebben een invloed op de toekomst van de stad. De mismatch tussen het huidige vastgoedbeleid en de behoefte aan betaalbaar wonen lijkt steeds groter te worden. Hoe kan het wonen in de stad aantrekkelijk én betaalbaar blijven?

Lees verder

Vrijwilliger worden?

Archipel rekent op een brede groep van vrijwilligers om haar activiteiten mogelijk te maken. Heb je ook zin om mee te helpen bij onze lezingen of mee te werken aan onze reizen? Aarzel dan niet om ons aan te spreken, een mailtje te sturen of op te bellen!

Lees hier meer

Fietstochten & -kaarten

In 2021 en 2022 organiseerden we een aantal buitenactiviteiten en maakten een aantal thematische architectuurkaarten om de stad per fiets of te voet te ontdekken.












Brugge | Brussel | Oostende | Hasselt & Genk

De gedrukte fietskaarten kan je bestellen via info@archipelvzw.be.
Kostprijs per stuk: 8 € inclusief verzendingskost, te betalen op rekening van Archipel BE50 7380 2952 6418

Lezing
14.12
Nieuw Gent: park, straat, plein
Transitie van een sociale woonenclave naar een duurzaam toekomstperspectief

Nieuw Gent ondergaat een metamorfose. Deze grootschalige operatie kadert binnen de ambitieuze visie van de sociale huisvestingsmaatschappij Thuispunt Gent om meer kwaliteitsvolle sociale woningen in de groeiende stad Gent, kampend met forse woonnood, te voorzien. Diverse architectenteams volgen twee hoofdlijnen bij het creëren van een eigentijds woonpark: verbindingen leggen naar het groter stedelijk geheel en samenhang maken op mensenmaat. We duiken Nieuw Gent even in.