Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Tempelhof 21, 8000 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Thema 2021
Togetherness

Architectuur en publieke ruimte hebben als intrinsiek doel mensen samen te brengen, te verbinden. Ruimte wordt cruciaal, met vooral aandacht voor de vermenging van en de transitie tussen private, publieke en collectieve ruimte, binnen het overkoepelende thema van togetherness.

Lezing
29.04
B-ILD & NORD
Jonge architecten #8 - A tale of two cities

In de reeks Jonge architecten aan het woord spreken twee sterke jonge architectes, Kelly Hendriks (B-ILD) & Pauline Fockedey (NORD) uit het Brusselse over het werken in twee steden, Brussel & Bruxelles.

Bezoek
15.05
Archipel op stap
Woningen in de rand, Brugs modernisme: een randgeval?

Archipel gaat op pad, te voet of met de fiets, om architectuurparels in de Vlaamse steden te ontdekken. Samen op pad!

Lezing
27.05
Laura Muyldermans
Facade?

In het kader van de start van de Triënnale Brugge 2021, met als thema TraumA, spreekt de architect Laura Muyldermans over hoe togetherness in deze context kan gelezen worden.

Lezing
03.06
Sugiberry & Schenk Hattori
Meaning / Translations: Unspoken
NIEUWE DATUM!

Twee jonge architectenbureaus die werken vanuit Vlaanderen en Japan onderzoeken het onuitgesprokene in de kruisbestuiving tussen beide culturen: Sugiberry (Meaning) en Schenk Hattori (Translations).

Lezing
17.06
LAMA landscape architects
Publieke ruimte

Publieke ruimte is meer dan ooit belangrijke in tijden van COVID-19. Landschapsbureau Lama uit Lier zoekt naar innovatieve concepten door verder te kijken dan het heden en het gangbare.

Bezoek
NTB
Archipel op stap
Brussel, gedeelde stad

Een fietstocht doorheen Brussel op zoek naar architecturale parels binnen het thema “Brussel, gedeelde stad!”

Varia
NTB
Archipel | architectuurquiz
Vragen uit het rijke architectuurarchief

We prikkelen de diepste diepten van ons architecturaal geheugen. Doe mee aan onze architectuurquiz!

Lezing
09.09
Wessel de Jonge (NL)
Het lot van modernistische gebouwen

Modernistische gebouwen worden binnen erfgoed al te vaak stiefmoederlijk behandeld. Wessel de Jonge duidt het belang van het behoud van modernistische gebouwen.

Lezing in het kader van Open Monumentendag.

Lezing
16.09
(Ver)beeldende stad
In gesprek met Klaske Havik (NL), Véronique Patteeuw en Bas Princen

Vanuit drie verschillende invalshoeken gaan we in dialoog hoe de beeldvorming van een stad wordt gestuurd en hoe de verbeelding wordt opgewekt.

Event in samenwerking met Triënnale Brugge 2021

Bezoek
16.10
Archipel op stap
Oostende in Transit

Een fietstocht doorheen Oostende op zoek naar architecturale parels binnen het thema van het architectuurfestival In Transit!

In het kader van het architectuurfestival Oostende 14-17 oktober 2021.

Varia
17.10
Architectuurplatform Gent
Uitreiking Architectuurprijs Gent, lancering architectuurkaart Gent

Gent reikt voor de eerste maal een architectuurprijs uit! Het recent opgerichte Architectuurplatform Gent koppelt hieraan een feestelijke gebeurtenis.

In het kader van de Dag van de Architectuur.

Lezing
28.10
Kortrijk Creativity Week
Leeromgevingen als versterking van de stedelijke structuur

We onderzoeken hoe de onderwijsinfrastructuur kan ingezet worden als permanente hefboom in de buurtwerking en de stedelijke omgeving, vooral in tijden van COVID-19.

Lezing
NTB
DRDH Architects (GB)
Hybrid entities

Het precieze, zorgvuldige en degelijke werk van de Londense architecten Daniel Rosbottom en David Howarth is sinds 2000 onophoudelijk gegroeid. Hun werk wordt gekenmerkt door hun fijngevoelige reactievermogen op zowel fysieke als culturele context en door de kwaliteit van detaillering en constructie binnen strikte tijd- en budgetbeperkingen.

Deze lezing maakt deel uit van het 2020 Archipel programma “onuitgesproken”, maar is uitgesteld omwille van COVID-19.

Lezing
17.12
Gideon Boie
Sprak er iemand over onzichtbare zorg?

Wat hebben de pilootprojecten Zorg van de Vlaamse Bouwmeester teweeggebracht? Gideon Boie evalueert aan de hand van een aantal realisaties.