Archipel

Beleef architectuur!

Jonge architecten aan het woord Lezing

Tussenstand Lezing

/10/2014

4-daagse architectuurreis Reis

NTB

Weekendtrip naar Venetië Reis

/11/2014

Een trage ontdekking van een architectuurparel Varia

De handen uit de mouwen: we redden onze planeet! Varia

Lezing over eigen werk Lezing

Jonge architecten aan het woord Lezing

Gent

De start van het nieuwe werkjaar valt samen met een dynamische avond vol van bruisende ideeën van hele jonge bureaus die op deze wijze een platform krijgen om hun werk aan het ruimere publiek bekend te maken.

Tussenstand Lezing

Kortrijk

URA Yves Malysse & Kiki Verbeeck, is opgericht in 2002 en gevestigd in Brussel.
URA onderzoekt universele oervormen om die op een hedendaagse manier te vertalen naar een precieze identiteit in een specifieke context. Het universele ligt in het heel specifieke.

/10/2014

4-daagse architectuurreis Reis

Ontdek twee totaal verschillende stedenbouwkundige ontwikkelingen: een modernistische aanpak in Le Havre tegenover een hedendaagse aanpak in Nantes. Onderweg bekijken we nog enkele interessante projecten in Rouen, Saint-Nazaire en Parijs.

NTB

Weekendtrip naar Venetië Reis

De Biënnale, waarvan het thema voor deze veertiende editie ‘Fundamentals’ als titel meekreeg, vindt dit jaar plaats van 7 juni tot 23 november 2014. Curator van de Architectuurbiënnale van Venetië 2014 is Rem Koolhaas.

/11/2014

Een trage ontdekking van een architectuurparel Varia

Concertgebouw, Brugge

Is het niet zo dat architectuur een traag vak moet zijn? Door denken, kneden, herdenken, wijzigen en wroeten kom je tot doordachte keuzes tot gelaagdheid en een rijkdom aan ervaringen. Via een installatie met diverse timelapse-opnamen kan u een architecturale parel van Marie-José Van Hee Architecten op diverse schalen ontdekken. Een mentaal kader van rust geeft de toeschouwer de tijd om zich geleidelijk aan in de serene, kwalitatieve ruimtes in te leven.

De handen uit de mouwen: we redden onze planeet! Varia

Budafabriek, Kortrijk

Houd jullie vast want Archipel neemt kinderen tot 12 jaar mee op een dol avontuur in de bewustwording van verstandig omgaan met onze planeet. Knutselhanden en vuile kleren zijn de boodschap!

Lezing over eigen werk Lezing

Gent

Balancerend tussen de bezorgdheid een warme woonomgeving te creëren en de zoektocht naar een boeiend spel van lijnen en vlakken die het maximale uit het minimale halen, realiseert Bruno Vanbesien architecturale pareltjes met een subtiele precisie.

Film

Vrijstaat O, Oostende

In de koude wintermaanden organiseert Archipel steeds een gezellige filmavond om het jaar af te sluiten. Wat we tonen kunnen zowel romantische, confronterende, informatieve, hilarische, visionaire, ontroerende als enge films zijn, waarin een bijzondere rol is weggelegd voor (de afwezigheid van) architectuur en/of stedelijkheid!

2014: JONG!!

De tijden dat de leeftijd van succesvolle startende jonge architecten rond de 40 jaar lag, zijn definitief voorbij. Steeds jongere bureaus drukken hun stempel binnen het verstedelijkte Vlaamse landschap. Aan de binnen- en buitenlandse aandacht voor het werk van architecten uit Vlaanderen en Brussel te zien, lijkt het goed te gaan met de architectuurcultuur in Vlaanderen. De inzendingen voor de recente FAB Awards getuigen van een rijk scala aan jong talent. Allerlei instanties ter stimulering van het architectuurklimaat dragen hun steentje bij om groeimogelijkheden te bieden en een platform te verschaffen.

De wijzigende woon- en levensattitude met belangrijke maatschappelijke vraagstukken en uitdagende kwesties noopt de jonge ontwerper ertoe te zoeken naar nieuwe architectuurconcepten, naar een bewuste duurzaamheidaanpak, naar reflectie over tijdelijk of permanent hergebruik, naar de rol en de inzet van ontwerpend onderzoek, … Een nieuwe generatie ontwerpers staat klaar: poëtisch, creatief, maatschappelijk geëngageerd, bewogen, bevragend, onderzoekend en kritisch.

Archipel wil in 2014 met als thema ‘JONG!!’ aandacht besteden aan deze jonge generatie talentvolle architecten en een podium bieden aan hun architectuur die een bijdrage levert aan de hedendaagse en toekomstige samenleving. We opteren ervoor om zo veel mogelijk lezingen op locatie te organiseren omdat Archipel de ruimtelijke en zintuiglijke ervaring centraal wil stellen. Archipel focust direct op het no-nonsense bouwen: materie, constructie, vorm, ruimte in een context als zichtbare feiten en directe ervaring, beleving en betekenis. We nemen jullie mee op een architecturaal avontuur.

Kunnen we jonger starten? dan met ontwerpend onderzoek van STUDENTEN eerste master LUCA (KU Leuven Faculteit Architectuur, Campus Sint-Lucas Gent en Brussel), omtrent een ontwerp voor een maritiem museum in Oostende? Op initiatief van Oostende Werft en onder impuls van Marc Felix (voorzitter Archipel) worden gedurende een week maquettes en filmpjes van vier ateliers getoond inzake onderzoek naar een scheepvaartmuseum met reëel programma op de Churchillkaai in Oostende. Het betreft de ateliers van Marc Felix, Marc Macken, Dirk Coopman en Filip Buysse. Archipel organiseert een bezoek aan de tentoonstelling met receptie op zaterdag 15 februari in CC De Grote Post.

Eind februari zijn we te gast in de thuisstad van BLAF architecten. Een doorgedreven engagement, onderzoek en intuïtie leiden de jonge Lokerse architecten in hun zoektocht naar nieuwe woonvormen en ruimtelijke strategieën met een no-nonsense passie voor duurzaamheid, ecologie en ethiek. De gelijkwaardigheid van elk onderdeel, elk aspect, elk detail binnen het architecturale en bouwkundig proces is frappant en zorgt voor een heel eigenzinnige architectuur.

In maart duiken we in de verrassende, optimistische wereld van DOORZON interieurarchitecten, waar vakmanschap, ruimtelijke impact, tactiliteit, experiment en bijzonder kleurgebruik hun paden laten kruisen. Onlangs verscheen een eerste publicatie van hun werk in de reeks Vlees en Beton, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit Gent die mede als partner dit evenement organiseert.

In april trekt Archipel naar de Westhoek voor een lezing van Dierendonckblancke architecten in het recent gerealiseerde Ontmoetingscentrum De Leege Platse te Beselare. Een creatieve herinterpretatie van de voor de hand liggende randvoorwaarden van context, parameters en programma leidt tot een maximaal zoeken naar de vaak minimale ontwerpmarges met een geheel eigenzinnig oeuvre tot gevolg.

De meimaand legt de nadruk op de integratie tussen structuur en architectuur. Het jonge ingenieursbureau UTIL struktuurstudies uit Brussel is gespecialiseerd in het meedenken, bedenken en ontwerpen van structurele oplossingen die het architectuurconcept van andere architecten ondersteunen en versterken. Zij werken samen met bureaus als Office Kersten Geers David Van Severen, Atelier Kempe Thill, B-architecten, Robbrecht & Daem architecten, ONO architectuur, URA architecten, …

Einde mei trekken we naar het hoge Noorden, meer bepaald naar Finland om enerzijds in de sporen van de klassiekers Aalto, Saarinen, Siren, Piëtila, Pitkanen en Bryggman te treden, en om anderzijds een veelbelovende jonge garde Finse architecten te ontdekken: Verstas, Lassila Hirvilami, Lahdelma & Mahlmäki, K2S, Play-A en JKMM. Hopelijk geniet u mee van de Finse openheid in een landschap waar op dat moment de zon nauwelijks ondergaat.

Naar jaarlijkse traditie sluiten we het voorjaar af in samenwerking met de Week van het Ontwerpen te Kortrijk. Dit jaar nodigen we het jonge, extravagante en energieke STUDIO WEAVE uit Londen uit. Hun werk balanceert tussen een positieve open benadering en technische precisie. Ze houden ervan eigenaardigheden te bestuderen, er sterke punten uit te isoleren en deze te transformeren tot iets aparts met geheel nieuwe kwaliteiten. Hun werk flirt met architectuur, kunst, design en publieke ruimte.

Archipel wil jong talent in de kijker zetten en zal deze rijkgevulde kalender na de zomer verderzetten met o.a. lezingen van het Finse bureau JKMM, URA architecten en Bruno Vanbesien architecten. We vliegen erin vanaf februari! JONG!!

Hera Van Sande