Archipel

Beleef architectuur!

over eigen werk - nieuwe datum Lezing

VOLZET! Inschrijven kan enkel nog op de wachtlijst.

DOUBLES Lezing

GEWIJZIGDE LOCATIE !!

Lezing over eigen werk - nieuwe datum

VOLZET! Inschrijven kan enkel nog op de wachtlijst.

MIRY Concertzaal, Gent

Op vraag van Ronan en Erwan Bouroullec wordt deze lezing naar aanleiding van de aanslagen in Parijs uitgesteld naar donderdag 10 december, zelfde uur, zelfde plaats.

In 2015 is het tien jaar geleden dat Maarten Van Severen overleed. Naar aanleiding hiervan roepen The Maarten Van Severen Foundation en de Vakgroep Design en Vormgeving van KASK / School of Arts Gent een leerstoel in het leven, waarmee ze de actuele betekenis van het werk van de ontwerper willen uitdragen.

Lezing DOUBLES

GEWIJZIGDE LOCATIE !!

Auditorium Quetelet, Gent

Het werkjaar wordt afgesloten met een lezing over eigen werk door Office kgdvs. Dit Brussels bureau, in 2002 opgericht door Kersten Geers en David Van Severen, won onlangs in Lausanne de wedstrijd om het omroepgebouw van de Zwitserse radio en televisie te bouwen.

2015: GELAAGD.

In 2015 organiseert Archipel een werkjaar rond het thema ‘gelaagd’: een heel breed thema dat ruimte geeft aan tal van interpretaties. Het behoeft geen betoog, gelaagdheid is eigen aan de mens. Het zorgt voor verschillende lezingen, verschillende ervaringen.

In het woordenboek wordt ’gelaagd’ omschreven als iets dat ‘uit verschillende lagen of niveaus bestaat’. Lagen geven een gevoel van diepte en laten de toeschouwer in verschillende lezingen andere en nieuwe elementen ontdekken waardoor een verhaal / project een bepaalde complexiteit krijgt en zelfs na meerdere lezingen nog steeds fris aanvoelt. Bepaalde lagen hebben heldere kaders, andere zijn subtieler in het project verwerkt. Sommige lagen vloeien in elkaar over en hoeven ook niet direct opgemerkt te worden. Meer nog, sommige lagen mogen zelf onopgemerkt blijven. Gelaagdheid vereist momenten van observatie en reflectie. Gelaagdheid voegt complexiteit en meerduidigheid toe.

Gerelateerd naar architectuur behandelt ‘gelaagd’ heel wat aspecten waarvan we er onmiddellijk een aantal kunnen opsommen, zoals ruimtelijke gelaagdheid, sociale of historische gelaagdheid, technische, programmatische, vormelijke of atmosferische gelaagdheid, interdisciplinaire, reflectieve en landschappelijke gelaagdheid. Gelaagdheid in tijd, in ecologie, gelaagdheid in verhalen en ‘lezingen’, in hiërarchie, gelaagdheid van privaat naar publiek, discipline-overschrijdende gelaagdheid, in schaal ….
Een onuitputtelijke oplijsting die doet nadenken, die inzichten geeft, die andere invalshoeken in het daglicht stelt, die zoekt naar gedragen begrip, die nieuwe verhalen vertelt.

De opening van het academiejaar 2015-2016 gaat op 24/09 gepaard met de lezing ‘A model practice’ door het talentvolle jonge bureau Gijs Van Vaerenbergh. Balancerend op de lijn tussen kunst en architectuur zijn beide architecten vooral bezig met experiment, reflectie, en fysische betrokkenheid met het eindresultaat en met de input van de toeschouwer.

Na het enorme succes van de eerste Pecha Kucha in september 2014 waarbij 11 jonge bureaus op een wervelende manier voor 450 aanwezigen hun werk en visie voorstelden, zal dit initiatief begin oktober 2015 herhaald worden met opnieuw Jong!! talent. PechaKucha is een concept dat in 2003 in Japan zijn oorsprong vond en sindsdien wereldwijd is verspreid. Een uiteenzetting volgens het PechaKucha concept houdt in dat sprekers elk in 20 slides, met 20 seconden per slide, vertellen wat hun inspireert of hun bedenkingen en/of visie overbrengen aan het publiek. Een dynamische avond vol bruisende ideeën van jonge bureaus die een platform krijgen om hun werk aan het ruimere publiek bekend te maken.

Als derde evenement en tevens afsluiter van de hedendaagse architectuur en kunsttriënnale Brugge 2015 komt het Japanse bureau Atelier Bow-Wow op 18 oktober een lezing geven over eigen werk in het Concertgebouw. Atelier Bow-Wow werd in 1992 te Tokyo opgericht door Momoyo Kajima en Yoshiharu Tsukamoto. Het Atelier groeide de laatste decennia uit tot een van de meest innovatieve architectenbureaus ter wereld. Ze genieten vooral bekendheid voor hun micro-woningen die ze integreren in de dichtbebouwde Japanse hoofdstad. Bow-Wow onderzoekt en infiltreert het stedelijk weefsel. Ze ontwerpen gebouwen en structuren die de menselijke interactie bevorderen of bestaande sociale relaties versterken. In Brugge realiseerden ze de Canal’s Swimmer Club.

Eind oktober vindt de Week van het Ontwerpen plaats in Kortrijk. Archipel, samen met Designregio Kortrijk en Intercommunale Leiedal, nodigde Aires Mateus uit, twee Portugese broers, die onlangs een wedstrijd wonnen in Doornik. Hun werk intrigeert door het strakke spel van massa en materialiteit, waarmme ze bijdragen aan de vormgeving van de hedendaagse architectuur in Portugal. Kenmerkend is het omzetten van traditionele Portugese vormen in detailvrije oppervlakken en de aandacht aan sculpturale strengheid, waarbinnen zich een gelaagd spel van ruimte en licht afspeelt.

Op zondag 15/11 organiseert Archipel voor de derde maal een workshop naar aanleiding van de Kunstendag voor Kinderen. Op die dag kunnen families met kinderen tot 12 jaar in heel Vlaanderen en Brussel kennismaken met kunst. Dat kunst, architectuur en ruimtelijke ordening deel uitmaakt van de leefwereld van kinderen en jongeren is evident. Toch wordt hier slechts sporadisch op een bewuste manier op ingegaan. Archipel knutselt een hele namiddag met kinderen (en hun ouders) binnen het thema van bewustwording van ruimte, duurzaamheid, recyclage, … en beleefde reeds twee heerlijke namiddagen. Het thema wordt later nog aangekondigd.

In 2015 is het tien jaar geleden dat Maarten Van Severen overleed. Naar aanleiding hiervan roepen The Maarten Van Severen Foundation en de Vakgroep Design en Vormgeving van KASK / School of Arts Gent een leerstoel in het leven, waarmee ze de actuele betekenis van het werk van de ontwerper willen uitdragen. Dit jaar wordt de eerste leerstoel toegekend aan de gebroeders Bouroullec uit Frankrijk. Zij zijn verbonden door hun zoektocht naar perfectie, terwijl tegelijkertijd de uitdaging om samen te werken voor deze twee zeer verschillende persoonlijkheden zeer groot is.

Eveneens in november richt Archipel de blik op een jong, gedreven en dynamisch bureau uit Oudenburg. Ampe.Trybou, opgericht in 2006 door Frederiek Ampe en Lies Trybou, streeft een vernieuwende, creatieve, nuchtere architectuur en stedenbouw/natuur na (omdat elke architectuur een context heeft die er onlosmakelijk mee verbonden is) door het voortdurend in vraag stellen van zekerheden en randvoorwaarden. Belevingswaarde, leef- en/of woonkwaliteit, verschijningsvorm en beeldwaarde zijn het uitgangspunt voor elke zoektocht. Ze houden van het opzoeken van de marges, van het zoeken naar openingen binnen veelal strenge randvoorwaarden. Het resultaat is een gebouw of een plek; universeel en het alledaagse overstijgend – ambitieus zelfs – en tegelijk nederig en dienend, persoonlijk herkenbaar, telkens weer.

Het werkjaar wordt afgesloten met een lezing over eigen werk door Office kgdvs. Dit Brussels bureau, in 2002 opgericht door Kersten Geers en David Van Severen, won onlangs in Lausanne de wedstrijd om het omroepgebouw van de Zwitserse radio en televisie te bouwen. De projecten van Office kgdvs zijn steeds directe en precieze, ruimtelijk relevante ingrepen. De architectuur ervan mikt op de fenomenologische ervaring, los van het programma dat een gebouw incorporeert.

In naam van het Archipelteam,
Hera Van Sande