Archipel

Beleef architectuur!

Film

Vrijstaat O, Oostende

In de koude wintermaanden organiseert Archipel steeds een gezellige filmavond om het jaar af te sluiten. Wat we tonen kunnen zowel romantische, confronterende, informatieve, hilarische, visionaire, ontroerende als enge films zijn, waarin een bijzondere rol is weggelegd voor (de afwezigheid van) architectuur en/of stedelijkheid!

2014 : JONG!!

Architectuur raakt de dagelijkse leefwereld. Het werkveld van de architectuur is de gehele gebouwde ruimte en roept bijgevolg zovele vragen op over de leefbaarheid van deze ruimte, over het landschap, over erfgoed, mobiliteit, infrastructuur, over het uitzicht van deze omgeving, hoe mensen comfortabel en betaalbaar kunnen wonen, hoe we duurzaamheid kunnen integreren, hoe we kwaliteit kunnen genereren op zovele niveaus…

Archipel wil reflecteren over deze levenskwaliteiten en zet de reeks met jonge architecten binnen het werkjaar ‘JONG!!’ verder, omdat vooral in die brede stroming van de nieuwe generatie architecten heel holistisch gedacht wordt. Het engagement is groot. Het loutere ontwerpen wordt overstegen met verregaande vragen over de veranderende bevolking, over de sociale, economische en politieke verschuivingen, over stedelijkheid versus landelijk wonen, over de noodzaak aan duurzaamheid, over de schaarste aan ruimte, over woontypologieën … De nieuwe generatie ontwerpers is poëtisch, creatief, maatschappelijk geëngageerd, bewogen, bevragend, onderzoekend en kritisch.

In september gaan we zeer JONG!! van start met een PECHA KUCHA Wij hebben 10 jonge architectenbureaus uitgenodigd om hen een platform aan te bieden en hun hersenspinsels te delen op deze intensieve sessies. Dit in samenwerking met Pecha Kucha Gent.Het jong geweld vindt onderdak in de verlaten kerk van de Paters Redemptoristen in de Voskenslaan in Gent.

In oktober trekken we naar Kortrijk, waar URA ARCHITECTEN de ontwerper is van zowel de nieuwe jeugdherberg in het centrum van deze stad als van het nieuwe woonzorgcentrum op de voormalige ziekenhuissite Sint Vincentius. Deze lezing kadert binnen de Week van het Ontwerpen en verloopt in samenwerking met Designregio Kortrijk en Intercommunale Leiedal.

Eind oktober trekt Archipel naar LE HAVRE & NANTES. Het centrum van Le Havre werd volledig heropgebouwd na de Tweede Wereldoorlog onder leiding van de architect Auguste Perret. Nantes daarentegen kent een divers scala aan interventies doorheen de tijd, met knappe hedendaagse interventies. En cours de route worden ook nog Rouen, Saint-Nazaire en Parijs bezocht.

In november wordt een 36 uren durend event gepland in het Concertgebouw te Brugge met als thema SLOW. Binnen diverse kunstdisciplines wordt 36u stilgestaan, wordt tijd genomen, wordt nagedacht. Archipel vult het luik architectuur. Op zaterdag wordt er aan de installatie een interventie over traagheid in architectuur gekoppeld.

Naar tweejaarlijkse traditie trekt Archipel ook deze keer naar de ARCHITECTUURBIËNNALE VENETIË. Rem Koolhaas is de curator en gaf de expositie de overkoepelende naam ‘Fundamentals’ en bekijkt de evolutie van de moderne architectuur in de voorbije 100 jaar.

Op zondag 16 november neemt Archipel deel aan de KUNSTENDAG VOOR KINDEREN, dit jaar binnen het thema ecologie. In de Budafabriek komt een grootschalig kunstproject omtrent “The place of nature in the city of men” (05/11- 08/02). Archipel zal met kinderen nadenken over recyclage en hergebruik door de handen uit de mouwen te steken en naar hartenlust te knutselen.

Om het werkjaar 2014‘JONG!!’ af te sluiten neemt BRUNO VANBESIEN ons mee op sleeptouw. Een Brussels architect laat ons meekijken achter de schermen naar de werkwijze, naar het groeiproces van zijn architecturaal werk, waarbij ruimte, circulatie, lichtperceptie en perspectief cruciale elementen vormen. Meticuleus gaat hij om met materialen, detaillering, duurzaamheid en ruimtelijke ervaring.

Als afsluiter nemen we de winterse zee als achtergrond voor een FILMAVOND. Filmfragmenten – met ludieke noot – die de leefbaarheid van de stad in vraag stellen. Aan de Drie Gapers in Oostende, bij Vrijstaat O., organiseren we deze filmavond in samenwerking met Oostende Werft.
Elk event wordt afgesloten met een praatmoment bij een drankje, een architectuurcafé.
Hopelijk tot binnenkort!

Hera Van Sande