Archipel

Beleef architectuur!

Architectuur tentoonstellen à la manière de … Varia

Architectuur tentoonstellen à la manière de … Lezing

Provincie West-Vlaanderen Varia

Lezing over eigen werk Lezing

/04/2015

Architectuurreis Reis

© Denis Dujardin

Lezing over Neo-naturalisme Lezing

© LOW architecten

Lezing over eigen werk Lezing

Lezing over eigen werk Lezing

/05/2015

Met de fiets door Parijs Reis

Lezing i.s.m. Triënnale Brugge 2015 Lezing

Tussen kijken en maken Lezing

Debat i.s.m. Triënnale Brugge 2015 Debat

Film

Kunstencentrum Vrijstaat O., Oostende

In de koude wintermaanden organiseert Archipel steeds een gezellige filmavond om het jaar af te sluiten. Wat we tonen kunnen zowel romantische, confronterende, informatieve, hilarische, visionaire, ontroerende als enge films zijn, waarin een bijzondere rol is weggelegd voor (de afwezigheid van) architectuur en/of stedelijkheid!

Architectuur tentoonstellen à la manière de … Varia

Gesprek tussen Moritz Küng (voormalig architectuurcurator in deSingel) en prof. Wouter Davidts over het tentoonstellen van architectuur aan de hand van de tentoonstellingsreeks 35m3 en de wedstrijd voor de Architectuur Biënnale in Venetië van 2008 waarin radicale tentoonstellingsformats ontwikkeld werden.

Architectuur tentoonstellen à la manière de … Lezing

Lezing door prof. Andres Lepik (D), directeur van het Architectuurmuseum van de TU München in de Pinakothek der Moderne. Voordien was Lepik jarenlang werkzaam als curator in de Neue Nationalgalerie in Berlijn waar hij belangwekkende overzichtstentoonstellingen maakte over o.m. Renzo Piano, AMO/OMA en Oswald Matthias Ungers. Vervolgens was hij ook curator aan het Architecture and Design Department in het MoMA (New York). Zijn lezing focust onder meer op de instellingscontext als conditie voor het maken van architectuurtentoonstellingen.

Provincie West-Vlaanderen Varia

Omdat Archipel “JONG!! West-Vlaams architectuurtalent” wil in de kijker zetten.
Omdat Archipel zeer enthousiast is over het initiatief van de Provincie West-Vlaanderen en de Orde van Architecten West Vlaanderen voor de Prijs Architectuur.

Lezing over eigen werk Lezing

Stephen Taylor is een architect die erin slaagt alledaagse ervaringen op te waarderen door eenvoudige, inventieve ingrepen op ruimtelijke planning, vorm en materiaal. Deze aanpak reikt voorbij de site van het gebouw tot in het publieke domein om aan de ruimere omgeving een enorme meerwaarde te bieden.

/04/2015

Architectuurreis Reis

New York en omgeving. Omgeving en New York.
Over monumenten en individualiteit. Over het individu en monumentaliteit.
Ontdekken. Ondergaan. Overweldigd voelen. Nederig bewonderen. Plots meer rechtop lopen. Gesterkt zijn. Persoonlijkheid opgekrikt.

Lezing over Neo-naturalisme Lezing

Het “nieuwe” of her-opkomende naturalisme in de landschapsarchitectuur dramatiseert het terugverlangen van de mens naar het vermeende paradijs, met bijvoorbeeld de High-Line in New York, en het werk van Piet Oudolf als zodanig als perfecte exponent daarvan. Denis Dujardin, landschapsarchitect die in binnen- en buitenland met gerenommeerde architecten samenwerkt, geeft ons inzicht in de evolutie van de huidige landschapsarchitectuur.

Lezing over eigen werk Lezing

Low architecten, opgericht in 2005 te Antwerpen door Stijn Cockx en Tom Hindryckx, werd ooit door Mark magazine treffend omschreven als ‘Pragmatic Hedonism’. Met veel aandacht voor het ruwe materiaal en verfijnde afwerking creëert dit bureau geraffineerde doch eerlijke architectuur verweven in zijn vaak complexe context. Tussen rationaliteit en speelsheid ontwikkelt er zich in hun bouwwerken een unieke kwaliteit die zich op meerdere lagen laat lezen. (Maxime Peeters)

Lezing over eigen werk Lezing

Tom Thys gaat op zoek naar nieuwe ideeën, nieuwe strategieën binnen projecten van uiteenlopende aard en omvang; van tentoonstellingen tot publieke gebouwen, van huisvestingsprojecten tot masterplannen. Recentelijk zijn de eerste scholen gerealiseerd (Grimbergen, Laken en Brugge) en staan er nog heel wat projecten op stapel. Ook ontwerpend onderzoek binnen zijn onderwijsopdracht aan de KU Leuven leidde tot een boeiende tentoonstelling ‘BREUCKLAND. De voorstad’.

/05/2015

Met de fiets door Parijs Reis

Met de fiets door Parijs op zoek naar Le Corbusier en moderne architectuur in Parijs.

Lezing i.s.m. Triënnale Brugge 2015 Lezing

Wat betekent duurzaamheid als we het over steden en openbare ruimte hebben?
Is het voldoende om met duurzame materialen te werken of te pleiten voor meer voetgangers en fietsers? Of zijn steden die op menselijke maat zijn gebouwd per definitie duurzaam? En wat betekent dit dan concreet voor de ontwerper van de openbare ruimte?

Tussen kijken en maken Lezing

Dit academiejaar zwaait een hele generatie architecten af aan “Sint-Lucas” (nu KULeuven), die in 1974 afgestudeerd zijn. Het gaat hierbij om Paul Robbrecht, Marie-José Van Hee, Guy Mouton, Marc Dubois, Marc Felix, Jan Maenhout, Luc Devos, William Lievens, Francis Glorieux, Martin Herman, Patrick Lints en Guy Van Kerckhoven. Ook Christian Kieckens, die jaren lesgaf op het instituut, maakt deel uit van deze generatie.

Debat i.s.m. Triënnale Brugge 2015 Debat

Binnen het kader van de hedendaagse kunst en architectuur triënnale Brugge 2015 organiseert Archipel een debat waarbij gekende architectenbureaus – gemodereerd door architect en stedenbouwkundige Marc Martens – hun relaas geven over ‘omgaan met erfgoed’. In het panel zitten o.a. noA architecten, Dertien 12, Urbain Architectencollectief, Adriaan D’Halluin (Baumschlager-Eberle)

2014 : JONG!!

Architectuur raakt de dagelijkse leefwereld. Het werkveld van de architectuur is de gehele gebouwde ruimte en roept bijgevolg zovele vragen op over de leefbaarheid van deze ruimte, over het landschap, over erfgoed, mobiliteit, infrastructuur, over het uitzicht van deze omgeving, hoe mensen comfortabel en betaalbaar kunnen wonen, hoe we duurzaamheid kunnen integreren, hoe we kwaliteit kunnen genereren op zovele niveaus…

Archipel wil reflecteren over deze levenskwaliteiten en zet de reeks met jonge architecten binnen het werkjaar ‘JONG!!’ verder, omdat vooral in die brede stroming van de nieuwe generatie architecten heel holistisch gedacht wordt. Het engagement is groot. Het loutere ontwerpen wordt overstegen met verregaande vragen over de veranderende bevolking, over de sociale, economische en politieke verschuivingen, over stedelijkheid versus landelijk wonen, over de noodzaak aan duurzaamheid, over de schaarste aan ruimte, over woontypologieën … De nieuwe generatie ontwerpers is poëtisch, creatief, maatschappelijk geëngageerd, bewogen, bevragend, onderzoekend en kritisch.

In september gaan we zeer JONG!! van start met een PECHA KUCHA Wij hebben 10 jonge architectenbureaus uitgenodigd om hen een platform aan te bieden en hun hersenspinsels te delen op deze intensieve sessies. Dit in samenwerking met Pecha Kucha Gent.Het jong geweld vindt onderdak in de verlaten kerk van de Paters Redemptoristen in de Voskenslaan in Gent.

In oktober trekken we naar Kortrijk, waar URA ARCHITECTEN de ontwerper is van zowel de nieuwe jeugdherberg in het centrum van deze stad als van het nieuwe woonzorgcentrum op de voormalige ziekenhuissite Sint Vincentius. Deze lezing kadert binnen de Week van het Ontwerpen en verloopt in samenwerking met Designregio Kortrijk en Intercommunale Leiedal.

Eind oktober trekt Archipel naar LE HAVRE & NANTES. Het centrum van Le Havre werd volledig heropgebouwd na de Tweede Wereldoorlog onder leiding van de architect Auguste Perret. Nantes daarentegen kent een divers scala aan interventies doorheen de tijd, met knappe hedendaagse interventies. En cours de route worden ook nog Rouen, Saint-Nazaire en Parijs bezocht.

In november wordt een 36 uren durend event gepland in het Concertgebouw te Brugge met als thema SLOW. Binnen diverse kunstdisciplines wordt 36u stilgestaan, wordt tijd genomen, wordt nagedacht. Archipel vult het luik architectuur. Op zaterdag wordt er aan de installatie een interventie over traagheid in architectuur gekoppeld.

Naar tweejaarlijkse traditie trekt Archipel ook deze keer naar de ARCHITECTUURBIËNNALE VENETIË. Rem Koolhaas is de curator en gaf de expositie de overkoepelende naam ‘Fundamentals’ en bekijkt de evolutie van de moderne architectuur in de voorbije 100 jaar.

Op zondag 16 november neemt Archipel deel aan de KUNSTENDAG VOOR KINDEREN, dit jaar binnen het thema ecologie. In de Budafabriek komt een grootschalig kunstproject omtrent “The place of nature in the city of men” (05/11- 08/02). Archipel zal met kinderen nadenken over recyclage en hergebruik door de handen uit de mouwen te steken en naar hartenlust te knutselen.

Om het werkjaar 2014‘JONG!!’ af te sluiten neemt BRUNO VANBESIEN ons mee op sleeptouw. Een Brussels architect laat ons meekijken achter de schermen naar de werkwijze, naar het groeiproces van zijn architecturaal werk, waarbij ruimte, circulatie, lichtperceptie en perspectief cruciale elementen vormen. Meticuleus gaat hij om met materialen, detaillering, duurzaamheid en ruimtelijke ervaring.

Als afsluiter nemen we de winterse zee als achtergrond voor een FILMAVOND. Filmfragmenten – met ludieke noot – die de leefbaarheid van de stad in vraag stellen. Aan de Drie Gapers in Oostende, bij Vrijstaat O., organiseren we deze filmavond in samenwerking met Oostende Werft.
Elk event wordt afgesloten met een praatmoment bij een drankje, een architectuurcafé.
Hopelijk tot binnenkort!

Hera Van Sande