Archipel

Beleef architectuur!

Hoe een stad bouwt aan zijn identiteit Bezoek

/05/2017

The Wild West Reis

/08/2017

Pleidooi voor een objectief onderzoek naar mogelijke herbestemming Varia

de petitie

© publiek domein
/2018

Wie wil mee naar 日本? Reis

Enquete

Bezoek Hoe een stad bouwt aan zijn identiteit

Oosteroever, Oostende

Archipel en Oostende Werft werken samen aan een namiddaguitstap naar de Oosteroever in Oostende. Oosteroever is een complexe wijk met daarin een havengebied, een duinlandschap, een bestaande woonwijk en de herontwikkeling van een bestaand havengebied en bedrijventerrein. Dit gebied wil zich ontwikkelen tot een volwaardig stadsdeel dat een nieuw karakter toevoegt aan Oostende: een asymmetrie met centraal de haven.
Karel Vanackere (directeur AGSO) en architectenbureau Conix RDBM geven een toelichting.
Architect-stedenbouwkundige Marc Martens neemt ons mee op een wandeling doorheen de geschiedenis van de site.

/05/2017

Reis The Wild West

Dit voorjaar gaat Archipel weer op reis, niet naar een exotische bestemming zoals Chandigarh of Naoshima, maar naar het Vlaamse hinterland waar de namen van de gehuchten vaag bekend klinken en het spoor van de wielertoeristen de baan leidt.
De tocht, van bus tot plek met camera, schetsboek en valies in de hand, vormt dit jaar een tweeluik. In ware koloniale stijl deelden we Vlaanderen op door een noord-zuid as.

/08/2017

Varia Pleidooi voor een objectief onderzoek naar mogelijke herbestemming

de petitie

Na de beslissing van het Oostendse stadsbestuur om de bouwmeesterprocedure voor renovatie van het stedelijk zwembad stop te zetten en de aankondiging van de bouw van een nieuw zwembad dreigt de afbraak.Maar afbraak is onomkeerbaar.
Archipel pleit voor een objectief onderzoek naar een mogelijke herbestemming onder het motto: “Maak niet nogmaals de fout van een ondoordachte afbraak zonder grondige analyse!”

/2018

Reis Wie wil mee naar 日本?

Enquete

Japan blijft bekoren in zijn vele mysteries, in zijn samengaan tussen oud en nieuw, in zijn doorgedreven detaillering, in zijn zin voor perfectie, voor imperfectie van de perfectie, …
Steeds opnieuw blijven de architecturale realisaties ons verrassen en intrigeren. 2018 wordt een topreis met een evenwichtige mengeling tussen vooral hedendaagse projecten, een ferme dosis traditie en een proeverij van modernistische hoogtepunten. We trekken twee weken naar het land van de rijzende zon.

Dit is een enquete naar de interesse voor de Japanreis.

We voorzien de reis 31 maart-14 april 2018 (paasvakantie) en eventueel een tweede reis 10-24 november 2018 bij grote interesse. Dit is geen inschrijving. We peilen graag naar het aantal geïnteresseerden. Zijn je zintuigen geprikkeld? Wil je graag mee? Stuur een mailtje naar het secretariaat :info@archipelvzw.be. Naam en adres, e-mailadres, aantal personen,dubbele kamer, single kamer, jouw voorkeur paasvakantie of najaar en wij kunnen daarmee aan de slag!

SOS BRUTALISME…SOS ZWEMBAD OOSTENDE

Pleidooi voor een respectvolle herbestemming.

Poëzie van de alledaagsheid

Programma 2017: Cahier#005

Marc groet ’s morgens de dingen’ van Paul Van Ostaijen is haast letterlijk “Poëzie van de alledaagsheid”. Marc groet in de ochtend de dingen rondom zich. Er is veel meer. Het gaat niet enkel over kleine dagdagelijkse dingetjes, het gaat over verwondering, over oog voor detail, over het waardevolle van die kleine dingen, waardevol genoeg om ze te begroeten. Het gaat over verbeelding, los van de geschreven en ongeschreven regels van de maatschappij. Alles wordt mogelijk. Het wordt een rijke, creatieve en boeiende wereld net door het opmerken van die evidenties, die plotseling in het daglicht komen te staan en anders worden bekeken, anders worden geïnterpreteerd. De kleine dingen van het leven, van de alledaagsheid. Het ontroert. Het wordt plotseling herkenbaar. Eenvoudig. Naïef. Volmaakt onbevangen. Wat we doorheen de tijd als vanzelfsprekend aannamen, is uiteindelijk toch niet meer de gewoonste zaak van de wereld, maar wordt een voorrecht, een nieuwe bron, een nieuwe manier van kijken, een nieuwe manier om met de dingen om te gaan.

Kunnen we dit overbrengen naar architectuur? Kunnen we alledaagsheid dezelfde verwondering toeschrijven? Hoe kan dit geïnterpreteerd worden? Het woord alledaagsheid leunt enerzijds nauw aan bij ‘banaliteit’, maar draagt anderzijds ook de schoonheid van de dagelijkse handelingen in zich.
Is het niet de taak van een architect om deze dagdagelijkse handelingen vorm te geven? Zoals maf architecten schrijft in onze cahier: “We beseffen dat we als architecten een niet te onderschatten invloed hebben op het alledaagse leven. Daarin schuilt voor ons in de eerste plaats de “poëzie van de alledaagsheid”. We geven mee vorm aan woningen, werkomgevingen en publieke gebouwen die elke dag opnieuw het ruimtelijk kader vormen voor verschillende gebruikers.”
Collectief Noord gebruikt de term dagdagelijks als één van de vier thema’s waaronder hun website is georganiseerd. ‘Dagdagelijks’ staat naast ‘voetafdruk’, ‘typetrommel’ en ‘ironie’ en wordt als volgt omschreven: “Elk gebouw geeft uitdrukking aan het spanningsveld tussen de abstractie van een architectonische ambitie en de concreetheid van het dagdagelijkse. Gebouwen met te veel architectonische ambitie zijn evenmin interessant als gebouwen met te weinig.  Inspiratie is niet gebonden aan vakernst. Alles wat ooit gebouwd werd, kan in zijn letterlijkheid (of zelfs banaliteit) inspirerend werken. De inspiratie door het dagdagelijkse relativeert het discours van de specialisten over hun artefacten. Het gebouw dat naar het dagdagelijkse refereert, ontsnapt aan het label: architectuur voor architecten. De fascinatie voor het dagdagelijkse brengt echtheid en authenticiteit in gebouwen en klaarheid en oprechtheid in het debat erover.”

Wat maakt architectuur in Vlaanderen internationaal populair? Ligt het aan de beperkte bouwbudgetten die tot creativiteit met materialen en bouwoplossingen noopten? Ligt het aan het langzame ontluiken van een bewustwording mede mogelijk gemaakt door o.a. het bouwmeesterschap? Aan de complexe sites en ingewikkelde regelgevingen die architecten erin getraind hebben binnen deze moeilijkheidsgraden eenvoudige oplossingen te vinden? Aan het feit dat de architect in Vlaanderen geen behoefte heeft om met zijn architectuur te schreeuwen, maar eerder opteert voor authenticiteit dan originaliteit?

Leo Van Broeck verwijst in dit verband naar het inzetten op kwaliteit in de plaats van op vorm. “Met gezond verstand de juiste middelen gebruiken om maatschappelijke meerwaarde te genereren in de plaats van ‘origineel’ of vernieuwend te willen zijn”.

Zijn de volgende woorden van bOb Van Reeth niet ontzettend relevant? “Alledaagsheid: Ik vermoed dat het zoeken is naar het stille antwoord op de bestaanswil van de opdracht, de noodzaak ervan, de raison d’être. Nobele eenvoud, stille grandeur.”

Archipel wil een werkjaar lang stil staan bij het alledaagse, bij het dagdagelijkse, bij de verwondering van kleine dingen, …

We hopen onze passie te mogen delen.
Hera Van Sande