Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Jo Coenen

Jo Coenen (°Heerlen, September 30, 1949) is a Dutch architect and urban planner.

He studied architecture at the Eindhoven University of Technology (graduating in 1975), and later held professorships at TU Karlsruhe, Eindhoven University of Technology and Delft University of Technology. Between 2000 and 2004 Coenen was Chief Government Architect of the Netherlands (Rijksbouwmeester). In 1995 he won the BNA Kubus award. He is honorary member of the Association of German Architects (BDA).