Als je deze strook ziet is het best mogelijk dat onze website niet optimaal functioneert of zelfs niet werkt bij bepaalde onderdelen. Je gebruikt best een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge.

Contact | Secretariaat
Martine Pollier
Zandstraat 324, 8200 Brugge
T +32 50 322 420
info@archipelvzw.be

Denis Dujardin

Denis Dujardin is een Vlaamse landschapsarchitect en stedenbouwkundige. Hij ontwerpt verschillende settingen in een waaier van diverse scenografische contexten.

Hij doceert “Paysage” en “Lieux d’expressions” aan de UCL, faculteit Bouwkunde in de stad Tournai. Hij is gastprofessor in de departementen Architectuur en Stedenbouw in verschillende scholen en universiteiten in België en de buurlanden. Zijn kenmerk is de focus op de haalbaarheid, de vanzelfsprekendheid en de onzichtbaarheid van het project. Zijn werk heeft vaak het idee van theatraal de handeling van de interventie te verdoezelen . Hij schrijft essays over kunst, meer specifiek op de schilderkunst. Hij is de auteur van ongeveer 200 tuinen in België en het buitenland.